Международен форум за сигурността се откри в София
(Новина на деня) - 2005/10/28
На фона на продължаващите втори ден масирани операции срещу престъпността в петък в столичния хотел "Хилтън" се откри международна конференция, посветена на проблемите на сигурността и престъпността в Югоизточна Европа. Двудневният форум "Перспективите за членство в ЕС и сигурността в Югоизточна Европа: скрита икономика, трансгранична престъпност и развитие", организиран от Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД), Японската фондация и фондация "Фридрих Еберт", бе открит от председателя на УС на ЦИД Огнян Шентов и заместник-министъра на труда и социалната политика Горан Банков.
Експерти от страни членки и кандидатки за членство в ЕС ще разгледат ефекта на неформалната икономика върху страните от Югоизточна Европа с оглед на бъдещото им присъединяване към ЕС и начините за неутрализиране на отрицателното й влияние върху региона като цяло и върху отделните държави. Ще бъдат проследени и възможните форми на съществуване на неформалната икономика, как сивата стопанска дейност може да се узакони и да премине в бяла или от сива да стане черна.
Конференцията ще направи и анализ на връзките между неформалната икономика и престъпността. Експертите ще представят различни методи за оценка на трансграничната престъпност и на трансфера на престъпност от Източна към Западна Европа и ще оценят настоящето статукво в страните от Югоизточна Европа. По този начин ще бъдат изяснени нерешените проблеми на трансграничната престъпност в региона и възможните ефективни способи за нейното ограничаване.

Go back BG Online