=
(Новина на деня) - 2004/3/17
От началото на тази година е регистрирано нарастване на корупционния натиск върху бизнеса, сочи ново социологическо проучване на “Витоша рисърч” и “Коалиция 2000”, за което са анкетирани близо 500 представители на различни търговски дружества. Най-често на бизнесмените се налага да дават пари, за да не бъдат глобявани за извършено нарушение, посочи директорът на “Витоша рисърч” Александър Стоянов. Нерегламентирани суми се дават и при плащане на митнически задължения, както и при получаването на лицензи, разрешителни, лицензи и право на строеж. Според проучването на всеки втори бизнесмен, спечелил обществена поръчка, му се е наложило да плати за това, като в 25% от случаите сумата е над 5 хиляди лева.

Go back BG Online