Изследване за участието на транспортни фирми в контрабанда представено в София
(Новина на деня) - 2004/10/14
На дискусия в хотел "София Балкан"беше представен аналитичния доклад "Транспорт, контрабанда и организирана престъпност" на Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД). Това е първото за България изследване, което анализира участието на фирми от транспортния сектор в контрабандни практики. Докладът описва и анализира инфраструктурата на организираните престъпни групи, осъществяващи контрабанда на потребителски стоки, представя цялостна картина на престъпните и полулегалните мрежи, които участват в контрабандата на китайски и турски стоки, предлага нов прочит на данните за контрабанда на нефтопродукти и описва различни схеми, чрез които магазините за безмитна търговия спомагат за контрабандния внос на цигари.
Публикацията е осъществена в рамките на проекта "Контрабанда и корупция в България: мониторинг и превенция", посочва ЦИД на своя уеб-сайт. Той е продължение на усилията на ЦИД да изследва връзките между трансграничната контрабанда и корупция и на серията доклади по темата: "Корупция и контрабанда: мониторинг и превенция" (2000), "Контрабандните канали в Югоизточна Европа"(2002) и "Корупция, контрабанда и институционална реформа" (2002).

Go back BG Online