Новина
(Новина на деня) - 2003/9/30
В повече от хиляда статии в националните всекидневници и седмичници за последните 4 години се говори за корупция във висшето образование нас. Само в 221 от тях обаче се цитират конкретни случаи или данни. Тези данни бяха изнесени на кръгла маса на тема “Корупцията в българското образование”, организирана от Коалиция 2000 в резиденция Бояна. Данните са от медиен мониторинг, извършван от Фондация “Приложни изследвания и комуникации” за антикорупционната Коалиция 2000. Пълната версия на доклада е достъпна онлайн на специализирания сайт на коалицията “Anticorruption.bg”. Според социологоческата агенция “Витоша рисърч” почти половината от българите са оформили своето мнение за наличие на корупция във висшето образование под въздействието на медиите.

Go back BG Online