Корупцията отново се повишава
(Коментар) - 2004/3/18
Корупцията плавно се повишава, засилва се натискът от страна на прокурорите и има заплаха от скрити интереси при разпределението на средствата от еврофондовете. Това са изводите от съвместното изследване на социологическата агенция "Витоша рисърч" и "Коалиция 2000", направено сред 471 компании. Анкетата за корупцията в бизнес сектора се прави на всеки три месеца.

Предприемачите не одобряват корупцията като цяло, но паралелно с това се е повишил процентът на тези, които биха платили подкуп, за да улеснят дейността на фирмата си, отчита изследването. Четирима от всеки десет бизнесмени споделят, че плащането на допълнителни суми е утвърден и добре организиран механизъм в техния бранш, а повече от една трета лично са се сблъсквали с проблема.

Тенденцията за периода 2003 - февруари 2004 г. е, че корупцията се покачва плавно, макар и с малко, и все още е най-голямата пречка пред развитието на бизнеса, сочат данните на "Коалиция 2000". Близо всеки трети бизнесмен оценява усилията на правителството за борба с това престъпление като безрезултатни. Това мнение на предприемачите не се е променяло от 2002 г. и поражда усещането, че плащанията "под масата" отново стават масови както в края на 2000 г., твърди проучването.

Най-често фирмите дават нерегламентирани суми, за да избегнат плащането на глоби, при митнически задължения, при получаване на разрешителни и лицензи. Над два пъти са се увеличили случаите на корупция при сключване на договори с големи компании или при възлагане на поръчки в обществения сектор. Всяка втора фирма, спечелила търг през февруари 2004 г., е била принудена да плати допълнителна "комисионна" на чиновник, а при договори с големи компании четири от десет дружества се оплакват, че са им поискали подкуп.

Според социолозите има увеличение на размера на подкупите от края на миналата и началото на тази година при сключването на обществени поръчки. Близо три пъти повече са фирмите, които са дали подкуп в размер между 11 и 20 на сто от стойността на договора. През февруари тази година са се появили и случаи, при които подкупът е надвишил 20%, за разлика от ноември 2003 г., когато такива случаи не са регистрирани.

Според изследването корупцията се среща най-често сред митническите служители, а на второ място е съдебната система и по-специално прокуратурата, където подкупността се е повишила от края на миналата година. Анализаторите виждат заплаха от незаконни дейности и при разпределение на средствата от присъединителните фондове на Европейския съюз. Решение на проблема може да се потърси в преосмислянето на регулативните механизми във всяка една обществена сфера, така че да не се предразполага появата на корупционен интерес, твърдят от "Коалиция 2000".
в. ДневникGo back BG Online