15 млн. лв. подкупи за обществени поръчки
(Коментар) - 2003/2/27
Пддкупи на стойност 15 млн. лв. са дадени през 2002 г., за да се спечелят обществени поръчки, докладва вчера през втория ден на конференцията за борба с корупцията и измамите Руслан Стефанов от Коалиция 2000.
Одити на 5547 обществени поръчки е извършила Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол /АДВФК/ през миналата година, от които по закона са 1803, а по-малките поръчки по наредбата - 3744. Нарушения са установени в 1055, но правна възможност за предприемане на съответни административно-наказателни мерки е имало само за 489 от тях, съобщи директорът на агенцията Гинка Драганинска. Причината е, че преди поправките на Закона за обществените поръчки от средата на м. г. давностният срок за нарушенията изтичаше 6 месеца след извършването им. Констатациите на АДВФК с данни за престъпления, за поръчки в по-значителни размери също се предават на прокуратурата, уточни тя. 814 случая за невнесени задължения на одитирани обекти към държавния и общинските бюджети са предадени на данъчните. За тях обаче няма механизъм за обратна връзка и не е ясно какви действия са предприети. От май 2002 г. са делегирани одитори в разпоредителите с бюджетни средства, които действат превантивно, така че вреди причиняват най-вече търговските дружества, каза Драганинска.
На прокуратурата са предадени 1195 сигнала за данъчни измами на стойност 397.6 млн. лв. за периода от 2000 до 2002 г., съобщи началникът на Инспектората в Главна данъчна дирекция Николай Георгиев. Заради сериозни нарушения на данъчното законодателство са дерегистрирани по Закона за ДДС над 4680 фирми. Данъчната администрация е публикувала в Интернет и списък на 526 фирми фантоми, които нямат съдебна и данъчна регистрация и от чието име са съставяни фалшиви фактури.
Направен е и анализ на стоковите потоци, за които е установено, че се съпровождат със засилени опити за измами по ДДС. Основната част от тях са такива, в които има първоначално изкупуване на стоката - най-вече метална продукция, селскостопански продукти, отпадъчна хартия, живи животни, кожи и билки. По-трудно било проследяването на веригите, свързани с фактуриране на фиктивни услуги.
458 жалби и сигнали срещу данъчни служители са постъпили в ГДД от началото на 2000 г. до 30 септември 2002 г. От тях 137 са основателни, установили проверките. За същия период са наложени 197 дисциплинарни наказания по Кодекса на труда, а 38 данъчни служители са уволнени дисциплинарно.
До края на март още два мобилни екипа ще правят проверки по пътищата, съобщи зам.-директорът на агенция Митници Димитър Толев. С над 70% е подобрена разкриваемостта при контрабандата, каза той.

Етичен кодекс на българската данъчна администрация пише Главна данъчна дирекция за борба срещу корупцията. Той се разработва съвместно с ирландската данъчна администрация и постоянната програма на САЩ. По него работят служители от отдел Инспекторат в ГДД.


в. Пари


Go back BG Online