1/5 от икономиката все още е сива
(Коментар) - 2003/12/19
Скритата икономика е около 20% от БВП към ноември, сочат данни от изследване върху възприятието на бизнеса за проблема, осъществено от агенция "Витоша рисърч". Намалението за година е с около 9% според резултатите, които са част от по-голям проект за проучване на динамиката на т.нар. неформална икономика през 2003 г., осъществяван от Центъра за изследване на демокрацията и "Коалиция 2000". Спадът се дължи на въведените в началото на годината административни мерки, но според авторите на изследването е последвала тенденция за ново покачване заради липса на практически стимули за компаниите да преодоляват трудностите си "на светло".

Според директора в Българската стопанска камара (БСК) Камен Колев за 2002 г. делът на сивия сектор е бил 27.8% от БВП, а според зам.-председателя на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) Георги Чернев годишно на българските митници се извършват нарушения за над 1 млрд. лв.

Намалението на сенчестия сектор се дължи най-вече на въведената от правителството задължителна регистрация на трудовите договори, каза Руслан Стефанов от центъра. По думите му това се потвърждава и от факта, че през първите три месеца на годината индексът на скритата икономика рязко намалява, а през април беше крайният срок за регистрация на вече сключени трудови договори. През следващите месеци обаче индексът започва макар и слабо да се увеличава. "Правителството не компенсира работодателите за изтърпените от тях принудителни административни мерки и над 40-те хил. проверки, извършени от трудовите инспектори, и не облекчи социално-осигурителната тежест, както беше обещало", е един от изводите на изследователите. Те припомниха, че в България разходите за социално осигуряване на работниците са едни от най-високите сред страните от Централна и Източна Европа. Затова Камен Колев направо предложи осигурителната тежест да бъде намалена до размера на разходите, необходими за нейното укриване. Само така според представителите на работодателските организации ще отпадне принудата фирмите да работят в сивия сектор. Изводите от изследването потвърждават, че през цялата година намалява единствено тенденцията за наемане без трудов договор. Това обаче се компенсира с разрастването след март на практиката за скрити клаузи в трудовите договори, недокументирани продажби и укриване на печалба.

Нелоялната конкуренция се определя от предприемачите като бариера номер 1 пред бизнеса, показва изследването. Над половината от анкетираните са изразили това становище, което важи както за големите компании с над 100 заети, така и за най-малките предприятията с около 10 души.

Сред пречките на второ място е посочен размерът на данъците, а на трето - престъпността. Едва след това се нареждат трудностите, предизвикани от регулаторните режими, достъпът до финансиране и административната корупция.

По данни на Стопанската камара основните възможности за укриване на доходи идват от нерегламентирания внос и митническите нарушения, непрозрачните процедури за възлагане на обществени поръчки и неясното законодателство. Камен Колев прогнозира, че депутатите няма да приемат предложението на БСК да се забрани в търговете за обществени поръчки да участват лица, свързани с възложителя. "Най-често поръчки, обявявани от Министерството на финансите, се печелят от "Информационно обслужване", която е изцяло собственост на ведомството. Същото е и при общинските поръчки, давани на общински фирми", каза той. Като пример за неясно законодателство беше посочено изненадващото указание на финансовото министерство, което лиши компаниите, инвестирали в райони с висока безработица, да ползват предвидената в закона възможност за нулево облагане на печалбата.

Според авторите на изследването с непоследователната си политика правителството дава сигнал на бизнеса, че правилата не важат еднакво за всички, а това демотивира предприемачите да ги спазват. Чуждестранните инвеститори в България смятат, че проблемът с икономическата и криминалната престъпност продължава да стои на дневен ред и пречи на собствениците на компании да планират разширяване на бизнеса си, каза изпълнителният директор на Българската международна стопанска асоциация (БИБА) Адриана Сукова - Тошева. По думите й за последните пет-шест години шефовете на големи компании са успели да се преборят до голяма степен с корупцията, нарушенията и слабата дисциплина в собствените им предприятия, но бездействието на властта спрямо престъпните групировки създава много проблеми пред конкурентоспособността на фирмите и нормалното им развитие.

Сивият сектор владее 10-12% от световната икономика, нивата над 40-50% са критични за държавите, коментира икономистът Петкан Илиев.
в. Дневник

Go back BG Online