Списък с терористи в "Държавен вестник"
(Коментар) - 2002/5/15
Списък на терористи и лица, свързани с тероризъм, ще бъде обнародван в "Държавен вестник" след влизането в сила на закона за мерките срещу финансирането на тероризма. Вчера Центърът за изследване на демокрацията и Атлантическият клуб организираха специална дискусия, на която бе обсъден проектозаконът. Той бе представен от вътрешния министър Георги Петканов и от зам.-министъра на правосъдието Миглена Тачева. Проектът е изготвен от работна група от двете ведомства. Очаква се през юни той да бъде приет от парламента.
Според проекта правителството ще приема специален списък на физически и юридически лица, спрямо които ще действа законът. Този списък ще бъде изготвян от вътрешния министър или от главния прокурор, или от двамата съвместно. В него ще се включват всички лица, посочени от Съвета за сигурност на ООН като свързани с тероризъм. В него ще са и имената на лица, които са осъдени у нас с влязла в сила присъда за тероризъм, закана или явно подбуждане към извършване на тероризъм по смисъла на Наказателния кодекс. Накрая в него ще са и имената на всички лица, срещу които е образувано наказателно производство за същите престъпления.
Този списък ще се обнародва в "Държавен вестник" още в първия брой след приемането му и ще се преразглежда и актуализира от правителството поне веднъж на 6 месеца.
Лицата, попаднали в него, с изключение на тези по списъка на ООН и по международните договори, ще могат да обжалват включването си в списъка с терористи пред Върховния административен съд.
Според вносителите списъкът и неговото обнародване има две цели. Първата е всяко физическо и юридическо лице да знае имената. А втората е, че с влизането на дадено физическо или юридическо лице в списъка автоматично се блокират всички негови парични средства, финансови активи и имущество без значение в чие владение се намират те в момента. Проектът предвижда блокирането на средствата да се извършва и спрямо имущества, които са придобити и след включването в списъка.
Бъдещият закон задължава всички физически или юридически лица, у които възникне съмнение, че дадени операции и сделки са свързани с финансиране на терористичен акт, незабавно да уведомят вътрешния министър. При съмнение той със своя заповед той може да блокира за 3 дни финансови операции или сделки. При неотложни случаи пак той може да блокира парични средства, имущество или финансови активи на дадено лице за 30 работни дни. Последният срок може да бъде продължен с 20 дни от прокурор.
По време на дискусията председателят на ВАС Владислав Славов отправи критики към проекта. Според него някои негови текстове трябва да се прецизират, за да не се даде възможност МВР и прокуратурата да злоупотребяват с правомощия.

в. СЕГА


Go back BG Online