Равнището на "скритата" икономика остава високо
(НОВИНАР) - 2005/2/2
Равнището на "скрита" икономика в страната остава относително високо, стана ясно от изследване на "Коалиция 2000" и "Витоша рисърч". През 2004 г. отново се проявява тенденция към увеличаване на случаите, при които работници са осигурявани на по-ниски от реалните си трудови възнаграждения. Увеличават се и случаите, в които изобщо не се сключва договор за допълнителна трудова дейност.


Go back BG Online