Имало повече корупция в края на мандата на Симеон
(НОВИНАР) - 2006/3/21
В края на мандата на правителството на Симеон Сакскобургготски е засилена корупцията, тъй като броят на случаите на оказан корупционен натиск от страна на служители и на реално осъществени корупционни сделки през 2005 г. е по-висок, отколкото през по-миналата година. Това констатира седмият годишен доклад за оценка на корупцията "Антикорупционните реформи в България на прага на членството в Европейския съюз", представен от Центъра за изследване на демокрацията.
През 2005 г. по-високите средни стойности на корупция у нас са били характерни за по-ранния период 1999-2001 г. В сравнение с 1998 г. през 2005 г. административната корупция сред населението в страната е приблизително два пъти по-ниска. Средномесечният брой измерени осъществени корупционни сделки е 120 000 - 130 000.
Равнищата на потенциална и реална административна корупция в стопанската сфера са два пъти по-високи, отколкото при населението, и остават устойчиво високи през последните пет години. Корупционният натиск върху бизнеса се е повишил през 2005 г.


Go back BG Online