Корупцията намалява
(ДУМА) - 2004/5/14
Корупцията намалява

Реализираните корупционни сделки в България са достигнали най-ниските си стойности за последните две години, показват данните на "Коалиция 2000". Проучването е правено в периода 30 март - 20 април 2004г. сред 478 представители на стопански организации. Предприетите от правителството анти-корупционни мерки започват да дават резултат, смята Мартин Димов от "Витоша Рисърч". Почти при всички видове услуги се наблюдава отслабване на корупционния натиск, като това в най-голяма степен важи за услугите, свързани с издаване на разрешения за строеж и отпускането на кредити.
15,1 на сто от фирмите в изследвания период фирмите са били подложени на най-голям корупционен натиск при опитите да избегнат санкции. Независимо, че според предприемачите корупцията в страната намалява, тя остава за тях най-сериозният проблем.
Почти 60 процента от анкетираните посочват kорупцията като основен социален проблем, като веднага след това поставят ниските доходи и неблагоприятните условия за развитие на частен бизнес в България.За разлика от намаления брой корупционни сделки размерът на неофициалните плащания продължава да нараства. Най-високи са сумите, които трябва да даде фирма, участваща в конкурс за обществени поръчки или при сключване на договор с голямо предприятие. Всеки 6 от десет фирми са платили над 1000 лева, а една пета от анкетираните са посочили, че са им били поискани над 5000 лева за гарантирана сделка.
Само един от всеки десет е направил нещо, за да изобличи корумпиран служител или да предотврати опит за корупционна сделка. Основният начин на реакция на бизнеса спрямо корупцията е обединяването на отделни фирми в браншови организации, коментира Димов. Според изследването само 3,7 на сто от предприемачите са подали оплаквания в полицията, 2,6 са подали жалба в съда, 1 процент са се свързали с представител на медиите. Най-често анкетираните са предпочели да се обърнат към по-висшестоящ служител - 4,7 на сто.Go back BG Online