Четвърт милион българи държат 305 624 пушкала
(ДУМА) - 2005/3/31

По данни на служба "Контрол над общоопасните средства" към ДНСП броят на регистрираните оръжия към 31 декември 2003 г. в България е бил 305 624, разпределени между 249 882 граждани в цялата страна. По брой притежавано оръжие на глава от насалението страната ни почти се изравнява с показателите на другите страни от бившия Източен блок. Данните са от доклад, изготвен от Центъра за изследване на демокрацията и Сейфъруърълд на тема "Малки оръжия и леко въоръжение в България" по поръчка на Координационния център за контрол на малките оръжия и лекото въоръжение в Югоизточна Европа.
Голяма част от българите твърдяли, че оръжието им е за самозащита. По данни на служба "Контрол над обществените средства" повечето престъпления се извършват с незаконно притежавано оръжие. Предполага се, че техният брой е около 40 000. Пред последните 5 години са конхискувани 1400 пушкала, предимно пистолети, съобщи зам.-вътрешният министър Румен Стоилов.


Автор: Нели Донева

Go back BG Online