17 млрд. лева се въртят в сивата икономика
(ДУМА) - 2005/10/29

Сивият сектор в България е повече от 30% от Брутния вътрешен продукт (БВП), съобщи вчера Пиет Ренои, директор на холандската изследователска компания "Региоплан". По данни на Министерството на финансите БВП за 2004 година е 37 милиарда 783 милиона лева. Очакваният БВП за тази година е 41 млрд. 343 милиона. Ако приемем, че данните на официалната статистика и финансовото ведомство представляват 70 на сто от БВП, то тогава средствата, генерирани в сивата икономика би трябвало да възлизат на около 17 млрд. и 800 милиона лева.
Холандската "Региоплан" представи свое изследване по време на организираната от Центъра за изследване на демокрацията международна конференция за перспективите на членството в Европейския съюз и сигурността в Югоизточна Европа. В световен мащаб относителният дял на сивия сектор възлиза на около 10-12 на сто от световния БВП, отбелязват експертите. Със своя дял на сенчестия бизнес България се нарежда в групата на страните с най-високо ниво на неформална икономика в Европа, където е и Румъния. В групата със средно ниво на скрита икономика са Полша, Словения, Унгария, Литва и Латвия, като там равнището на сивия сектор е между 14 и 23 на сто от БВП, показва изследването на "Региоплан".
Холандските изследователи препоръчаха на българското правителство да въведе стимули за излизане на сенчестия бизнес на светло, както и да стимулира повече притока на преки чуждестранни инвестиции. Статистиката показва, че там, където има значително присъствие на чуждестранни капитали, нивото на сивия сектор е най-ниско.
Go back BG Online