Изкушението на чиновника
(ТРУД) - 2003/6/16
Как да стане така, че чиновникът да спре да взима рушвети?
Около 130 000 българи всеки месец през миналата година са давали някому подкуп, сочат данни на не-правителствената организация „Коалиция 2000". Обикновено рушветите са „връчвани" за услуги, които се полагат на гражданите по право. „Дребната" корупция, при която от едната страна на гишето стои бездушен чиновник, очакващ своята лепта, измъчва най-много обикновените хора.
Дори официалната статистика на служба „Държавна администрация" към МС е отчела 1239 случая на корумпирани чиновници. 302 от тях са били в Главната данъчна инспекция, 153-в Агенция „Митници" и т.н. Само четирима обаче са уволнени.
Стандартното обяснение за ширещата се корупция е недостатъчно високото заплащане в държавната администрация.
Нов опит да постигне трудната цел: високозаплатен и некорумпиран чиновник, който действа в услуга на гражданите
са промените в закона за държавната администрация. Те бяха гласувани от правителството миналата седмица. Акцентът в тях е: съвестният чиновник всяка година получава по-висока заплата за сметка на мързеливите и некадърните.
Сега на щат в централната администрация на държавата работят 53 096 души. Малко над 20 000 от тях са държавните служители, които полагат клетва и са защитени от закона. Останалите работят на трудови договори. И едните, и другите по определение са хора, които заемат „платена щатна длъжност и подпомагат орган на държавната власт при осъществяване на неговите правомощия". Според готвените промени кабинетът трябва да определи минимален и максимален размер на възнаграждението в администрацията. Вероятно те няма да са по-различни от сегашните. Долен праг - около 280 лева, горен - до 900 лева. Всяка година работата на държавните служители ще се оценява. В зависимост от тази оценка (бел. ред. - най-ниската е 5, а най-високата -1) ще се определя и процентът, с който ще се увеличава заплатата на съответния служител . Става въпрос за онези 7 на сто, с които всяка година нарастват възнагражденията на държавната администрация. С поправките в закона „отличниците" ще вземат по-голям процент, а за „двойкаджиите" най-вероятно въобще няма да има увеличение. Тези нововъведения ще станат факт, след като бъдат гласувани от парламента.
С промените в закона се стимулират и родителските грижи за децата. Чиновниците вече ще могат да отсъстват от работа заради рождените дни на децата си, за техни изпити, на 1 юни или 15 септември. Позволено е ползването на два свободни дни за година, които ще се приспадат от платения отпуск. За да ги използват, чиновниците е достатъчно да уведомят шефовете си. Бюрократът има привилегията да бъде обучаван и в чужбина за сметка на държавата.
Едно от предимствата на държавната служба е нейната стабилност и гарантираната социална осигуреност. Администрацията не може да фалира като частна фирма. Постъпването на работа вече задължително ще става с конкурс. Той ще се обявява в регистъра на администрацията, който е в Интернет (в него може да се влезе през сайта на правителството - б. р.). Там се огласяват и свободните места.
Конкурсът може да е тест събеседване, интервю, защита на проект или комбинация от изброените методи. Тези нововъдения са сред основните, с които трябва да се привлекат чиновници за незаетите места. А те само в Министерския съвет и министерствата са 648. Разбира се има и ведомства отличници, където няма нито едно свободно място. Такива например са МВР и МВнР. И сега инспекторатите са мястото, където гражданите могат да отправят своите жалби и оплаквания за лошо администриране, корупция, конфликти в администрацията между търсещите услуги и служителите, или ако с тях се държат грубо и невъзпитано. Получените там сигнали се обработват, но проверката им все още е с балкански, а не с европейски ритъм.
В структурите на държавната администрация най-голям е процентът (5,7%) на заемащите ръководни длъжности между 30 и 50 г. Под Христова възраст са едва 0,4%. 38% от чиновниците имат висше образование. Най-много
(36,5 %) са завършилите технически науки, следват (31,6 %) стопански, социални и правни. С хуманитарно образование са 6,8%, 6% са учили здравеопазване и спорт, 5% -природни науки, математика и информатика, а 14,1 % - други науки.

Десетилетия наред българинът наричаше чиновниците „чантаджии". „Чиновническа работа" стана израз на покрусата на хората от бездушието на вездесъщия бюрократ, за когото краят на работното време е всичко, човекът е нищо.
Така е описан чиновникът (от руското „чин", „сан") и в „Съвременния тълковен речник на българския език" от 1994 г.: Държавен служител, който не извършва физическа работа, а обикновено обработва документи, преносно - бюрократ, бездушен служител." 13 г. демокрация не успяха да изтрият чиновническия манталитет от душата на нашенеца. Синята власт на Иван Костов издигна лозунга: Смърт на бюрократа, да живее държавният служител от европейски тип! През това време българинът само сънува как любезни чиновници го обслужват на едно гише. Новото време, което ни обеща благоденствие без корупция, нарои чиновници, каквито и на Гогол не са се присънвали -като човекът с астрономичната заплата, чието име не трябваше да се споменава, както и юпита с визитка „Хау мач?".
А в младата българска държава преди повече от 100 г. е било въпрос на чест да си чиновник. Така е било по времето на дядото и бащата на Симеон, Фердинанд и Борис Трети. Ще успее ли премиерът да прероди родния бюрократ в честен държавен служител в оставащите 107 от магическите 800 дни?
Кариера
Всяка година може да е стъпка нагоре
Само за година чиновникът може да качи стъпало в професионалната стълбица. Достатъчно е да получи най-високата оценка (1) и от младши експерт да стане експерт.
След 12 месеца вече може да е старши експерт и т. н. до шеф на дирекция. Ако му липсва амбиция да расте в длъжност, пак може да има своето развитие. При отлични оценки това също ще му осигури максимална заплата.


Автор: "Труд"

Go back BG Online