Висшите прокурори Христо Манчев, Георги Кювлиев и Петър Петков: Корупцията отстъпва
(ТРУД) - 2004/4/16
Добрите новини в най-новия доклад за състоянието на корупцията в България не са случайни, а закономерни - в резултат на упоритите и целенасочени усилия на институциите."
Така от Върховната касационна прокуратура (ВКП) коментираха вчера пред "Труд" данните от последния месечен мониторинг на "Коалиция-2000" и "Витоша рисърч" върху продажността на държавните ни чиновници.
Подкупите в съдебната система намаляват чувствително, отчетоха с умерен оптимизъм наблюдателите. През март т. г. само 1,7% от хората, влизали в кабинетите на следователи, били дали рушвет. Преди половин година 9,6 на сто от клиентите на разследващите органи са се "бъркали" в джоба за неследващи дарове. Два пъти по-малко са напоследък и прокурорите с нерегламентирано протегнати ръце. Това се твърди в изследването, направено чрез допитване до произволно избрани граждани.
...Отстъпва ли корупцията пред властта?...
Трима първенци на ВКП -зам. главният прокурор Христо Манчев, завеждащият отдела за борба с корупцията Георги Кювлиев и зав.-отдел "Информационно-аналитичен" Петър Петков -мотивираха отговора на този въпрос.- Господа прокурори, лесно е да се отгатне удовлетворението ви от последното изследване на "Коалиция - 2000" и "Витоша рисърч", което сочи, че в съдебната система се наблюдава значително намаление на корупционния натиск. По-просто казано, магистратите по-рядко си искат рушвети... Кажете, според вас на какво се дължи този факт? И не е ли задоволството от него преждевременно?

Георги Кювлиев: Добрите резултати в борбата с корупцията не са изненада. Те се дължат на конкретни антикорупционни мерки, взети в съдебната система. Ако ги изброяваме, трябва да почнем от промените в конституцията и закона за съдебната власт. Те дават възможност да се търси отговорност от всеки магистрат, който недобросъвестно изпълнява служебните си задължения. Това липсваше в условията на абсолютната независимост и имунитет, с който по-рано се ползваха следователи,съдии и прокурори. Сега, след увеличаването на времето за придобиване на несменяемост, след въвеждането на мандатност и на функционален имунитет всички магистрати трябва много да внимават за поведението си. Защото могат да се простят с поста си не само при извършване на престъпление. А и при действия, уронващи престижа на съдебната власт... На второ място ще отбележа: всички сигнали - доказани или не, за нередности в дейността на магистрати се проверяват от инспектората на ВКП. В някои случаи сигналът се отхвърля като необоснован, а в други се преминава към дисциплинарно наказание. Става дума за един минипроцес, в хода на който провинилият се магистрат се изслушва от Висшия съдебен съвет, има право на адвокатска защита, има възможност да представи в своя полза нови факти и доказателства... Въобще става дума за процедура, описана в закона, която неизбежно играе ролята на възпиращ фактор за корупционните действия и намерения.

Христо Манчев: Нека добавя към мерките и създадената организация за вземане на специален отчет от ВКП на всички видове корупционни престъпления. Също и подписаните меморандуми за сътрудничество на ВКП с правителствената комисия за борба с корупцията, със Сметната палата, с Агенцията за държавен и вътрешнофинансов контрол, с агенция "Митници". Не бива да пропусна и новата инструкция за взаимодействието на органите на предварителното разследване. Тя е решаваща за бързината на процеса - от момента на извършване на корупционното престъпление през момента на залавянето на извършителя до момента на наказването му от съда. Българинът иска този период да е максимално кратък. И ние полагаме максимум усилия в тази насока.

- Можете ли да посочите конкретни резултати от усилията си?

Х. М.: Само за м. г. в съдилищата са внесени 871 обвинителни акта за корупционни престъпления. 46 от тях са за подкупи, 22 са осъдените лица. Забележете: през пролетта на м. г. "Коалиция-2000" и "Витоша рисърч" сочеха, че се извършват 140 000 корупционни сделки на месец. За март т. г. те са 80 000. Съпоставката сочи, че 2 пъти е намалял корупционният натиск. По отношение на прокурорите и следователите той е намалял 6-8 пъти. Това показва, че предприетите мерки против корупцията дават първите резултати. Удовлетворението от това е уместно, но с едно уточнение: тези мерки ще продължат!

Петър Петков: Ако говорим за разследване и обвинителни актове срещу магистрати, можем да уточним, че имаме не едно приключило досъдебно производство: срещу Стоил Колев - следовател от Окръжна следствена служба Благоевград; Илия Илиев - следовател от бившата специализирана следствена служба; Стефан Стефанов - следовател от столичната следствена служба; Васил Симидчийски - бивш районен прокурор на Своге; Михаил Кадикянов - бивш зам.-председател на районния съд в Добрич. Отделно от това инспекторатът на ВКП е констатирал дисциплинарни нарушения на 24 следователи. Главният прокурор е изготвил и са внесени във ВСС 24 предложения за дисциплинарни производства. Но аз бих искал тук да посоча: намалението на корупционния натиск се дължи и на това, че съдебната система като цяло напоследък работи много добре.

- Не е ли такава констатация голословие?

П. П.: Не. Това е констатация, облечена в точни цифри. Ето ги: За 1999 г. са приключени от прокуратурата и внесени в съда наказателни производства по 22 275 дела. За 2002 г. делата са 38143. А за 2003 г. - 42 974.

- Пита се обаче колко са осъдените?

П. П.: Осъдените за 2003 г. са 41 141. Причинените от тях щети са над 1,4 млрд. лв. Възстановени са 54 603 216 лв. и обезпечени 5 337 564 лв. Осъдените през 2000 г. (връщам се по-назад, за да направя съпоставка) са били 30 405. Следователно следствието, прокуратурата и съдилищата са увеличили - образно казано - производителността на труда си близо 2 пъти за 4 години. И това също е една от причините да падне нивото на корупцията. Просто системата работи.

- А как работи конкретно срещу корупцията?

П. П: Ето как: за 1999 г. е имало образувани 1960 следствия за корупционни престъпления. Става дума за около 25 текста от НК, които съдържат корупционни елементи. Т. е. за лица с властнически правомощия, извършили действия, за да облагодетелстват себе си или други лица. За 2000 г. има 1986 такива дела. За 2001 г. - 2253; за 2002 г.- 4458; за 2003 г. - 6785. Само внесените обвинителни актове за подкуп (по чл. 301, 307 от Н К) за м. г. са - както каза г-н Манчев - 46. За присвояване са внесени общо 359 обв. акта; за безстопанственост - 41, за сключени неизгодни сделки - 4; за престъпления по служба - 117; за престъпления, свързани с приватизацията - 9. Там, където законът позволява, са сключени т. нар. споразумения и са внесени за одобрение от съда. Такива има 213... И тъй като - сигурен съм - пак ще ме питате: как стоят нещата с осъжданията, веднага отговарям: за 2003 г. осъдените от първоинстанционните съдилища по въпросните текстове са 431; от тях за присвояване - 292; за безстопанственост - 20; за неизгодни сделки - 6; за злоупотреба по служба - 30, за подкуп - 22.

- Равносметката е, че са осъдени само половината от уличените в корист чиновници.

П. П.: Но съдебната процедура в повечето от случаите още не е приключила. Аз се надявам, че в крайна сметка по-голямата част от внесените обвинителни актове ще приключат с осъдителна присъда. Все пак касае се за три инстанции. Необходимо е време.

- В това време подкупите намаляват на брой - вярно, но пък сумите стават по-големи. Тъжно...Как ще го коментирате?

Х. М. - Вижте, корупцията по същество не е сред обикновените български граждани. Бедността - за съжаление - засяга преобладаващата част от населението ни. Ние имаме около 2 млн. и 300 хиляди пенсионери; около 2,5 млн. непълнолетни и ученици.... Малцина от обикновените хора се занимават с корупция. Тя, корупцията, е присъща на длъжностни лица, които заемат високо служебно положение и го използват за лична изгода. Тя трябва да се търси в общинската администрация, в агенции и министерства. В тази насока работим съвместно с МВР. И разчитаме много на българските граждани да сигнализират в прокуратурата за корупционни престъпления.

- У хората обаче има основателно предубеждение, че има недосегаеми рушветчии по високите етажи на властта.

П.П.: Уверявам ви, че в търсенето на отговорност прокуратурата никога не се е съобразявала с поста или политическата принадлежност. Във всички случаи, когато конкретно лице е извършвало престъпление, са предприемани действия по закон. Забележете: от прокуратурата са изготвени и внесени обвинителни актове срещу редица длъжностни лица с отговорно служебно положение, включително срещу такива с депутатски имунитет - Цветелин Кънчев беше осъден и изтърпя наказанието си. Георги Агафонов е подсъдим по 2 дела. Юлия Берберян е осъдена на първа инстанция. В момента се разследва Венцислав Върбанов. Предстои внасянето на обвинителния акт срещу него в съда. Съдебни заседания текат срещу вицепремиери от 3 различни правителства - Нейчо Неев, Кирил Цочев, Александър Божков. Също и срещу министри - Васил Чичибаба, Георги Танев. И срещу зам.-министри - Едит Гетова, Здравко Величков, Марин Маринов, Маньо Манев, Димчо Шопов, Мария Бузукова, Георги Каркънев, Пламен Радонов.

- Нека отбележим, че и според последния доклад на Световната банка продажността у нас бележи снижение. Докладчиците отбелязват обаче, че подкупите остават широкоразпространени в данъчната и митническата ни система. Така ли е и по ваши наблюдения?

Х. М.: За съжаление и по наши наблюдения при митничарите и данъчните корупционните престъпления имат най-голямо приложно поле. Неведнъж съм отбелязвал, че след въвеждането на данъчната тайна за разследващите органи стана практически много трудно да противодействат на данъчните престъпления. Ние разчитаме законодателят да премахне тази тайна. Имаме и някои интересни предложения като например внедряване на служители на МВР под прикритие в данъчните и митническите служби... Максимално строг контрол от страна на властта - това е рецептата срещу корупционните процеси.

- Има ли прокуратурата днес самочувствието да заяви, че корупцията започва да отстъпва пред властта у нас?

Х. М.: Аз лично смея да твърдя, че корупцията вече отстъпва пред властта. И съм убеден, че за 2005 г. отчетните доклади на неправителствените организации и на наблюдателите от ЕС за България ще съдържат още по-добри новини.

П. П.: Ще допълня: Днес има много по-добро взаимодействие между прокуратурата, следствието и МВР в борбата срещу корупцията. И ако можем да се похвалим с някакво отстъпление на корупцията, то е заради усилията на всички институции.


Автор: Анна ЗАРКОВА

Go back BG Online