Кибердяволът счупи бутилката
(ТРУД) - 2004/9/21
Съветът на Европа (СЕ) призова за глобален поход срещу кибернетичната (Интернет - б.р.) престъпност. От 15 до 17 септември политици и експерти от държавния, обществения и частния сектор обединиха на конференция в Страсбург усилията си в разработването на ефикасен подход за установяване на контрол върху кибернетичната престъпност във всичките й аспекти: тероризъм, детска порнография, финансови измами, организирани престъпни групи, нарушения на авторски права.

Основна цел на конференцията бе да се ускори влизането в сила на приетата от СЕ Конвенция срещу кибернетичната престъпност и на протокола към нея. Той обявява за престъпление действията, подбуждащи към расизъм и ненавист.

България е сред 30-те страни - членки на Съвета на Европа, подписали конвенцията за киберпрестъпността. Документът влезе в сила на 1 юли 2004 г., но засега е ратифициран само от 8 страни и България не е сред тях.

За по-малко от десетилетие Интернет промени необратимо света и е на път да промени и хората. Разстоянията изчезват, а информацията се превръща в самостоятелно измерение.

През 2004 г. броят на активните потребители на Интернет е 600 млн. души. В САЩ обемът на легалната електронна търговия в Интернет възлиза на 200 млрд. долара.

Кибернетичният дявол обаче счупи бутилката. Престъпността навлезе в киберпространството.

Понятието "кибернетична престъпност" се появи през 60-те г. на XX в. Тогава ставаше дума преди всичко за нарушения, свързани с достъпа до лични данни.

Драстичната промяна настъпи

с появата на Интернет извън военните и академичните структури преди десетина години.

Вече става дума и за шпионаж, саботаж, тероризъм, интелектуално пиратство, насаждане на ненавист, педофилия и кражба на лични данни. Традиционните компютърни престъпления продължават да съществуват чрез манипулиране на документи, незаконно използване на кредитни карти, за да се стигне до пробиви в системата за управление на полети, в болнични компютри.

По данни в основния доклад за състоянието на организираната престъпност в Европа, представен на конференцията, през първите 8 месеца на годината се забелязва рязко увеличение на опитите за кражба през Интернет на лични данни и данни за банкови сметки и операции. Обвързването на организираната престъпност с престъпността в киберпространството не е случайна.

Годишният оборот на пазара на детска порнография се изчислява на около 20 млрд. долара, които се реализират вече почти изключително през Интернет.

По данни на Съвета на Европа

55 на сто от педофилските сайтове

са качени на сървъри в САЩ, а още 23 на сто - на сървъри в Русия.

"Необходими са специализирани полицейски органи, които да следят бързото развитие на събитията в Интернет", призовава Изабел де Шривер от белгийската организация "фокус върху децата".

Броят на сайтовете, използвани за насаждане на расизъм и етническа, религиозна или политическа омраза, се е увеличил 4 пъти за последните 4 г.

Засегната е и България

Разпространението на пиратски софтуер се разраства - до 91 на сто от общия обем програмни продукти в Украйна, 87 на сто в Русия, 73 на сто в Румъния, 71 на сто - България и 27 на сто - Австрия. Потенциалът на Интернет като среда за икономически престъпления е друга директна връзка с организираната престъпност.

През 2003 г. икономическата престъпност е основна категория в дейността на организираните престъпни групи в Молдова, Естония, Сърбия и Черна гора. В Белгия, България, Холандия и Словакия по данни на Съвета на Европа с икономически престъпления се занимават една четвърт от организираните престъпни групи.

Засега оценките са, че организираната престъпност навлиза в сферата на електронната търговия, виртуалния хазарт и он-лайн търговията с ценни книжа, за да се възползва от възможностите за източване и пране на пари и кибернетични банкови обири. Киберпрестъпността не изисква контрол върху определена географска територия, елиминира необходимостта от лични контакти. Възможностите на технологиите създават условия и за кибернетична

организирана престъпност

За кибернетичния тероризъм няма точна дефиниция. Възприетата от Съвета на Европа работна формулировка определя това понятие като "незаконни нападения или заплаха с нападение срещу компютри и мрежи и срещу информацията, съдържаща в тях".

Киберпрестъпността засега изпреварва правораздавателните системи, смята Улрих Зибер, директор на института по чуждестранно и международно право "Макс Планк".

"Интернет е бърз, докато системите за наказателно правораздаване са тромави и формализирани. Интернет осигурява анонимност, докато наказателното право изисква идентифициране на извършителите и неопровержими доказателства", коментира Зибер.

Изискванията на Съвета на Европа

Конвенцията за борба с престъпленията в киберпространството изисква страните, сред които и България, да обявят за престъпление и да въведат необходимите законодателни мерки срещу:

• неправомерен достъп до компютри или компютърни мрежи;

• неправомерно прехващане с технически средства на непубличен обмен на компютърни данни;

• неправомерното повреждане, изтриване, промяна, потискане или фалшифициране на данни от компютърни мрежи;

• неправомерни действия, които блокират дейността на компютри или компютърни системи;

• разработването, производството, продажбата, разпространението и притежаването на софтуер, който може да се използва за извършване на описаните no-горе действия;

• производството за собствени нужди чрез компютърни средства и притежаването и/или предлагането и разпространението чрез компютърни системи на детска порнография.Автор: Николай Петров

Go back BG Online