Борис Велчев: Приемам лично сигнали за подкупни магистрати
(ТРУД) - 2007/4/24
Необходимо е да заработи цялата контролна система на държавата за борба с корупцията. Иначе се създава едно впечатление, че за всички нередности в държавата отговарят МВР и прокуратурата. Много хора не си задават въпроса какво правят митническите органи, данъчните органи, органите на строителния надзор, органите на ветеринарния контрол, органите за санитарно-хигиенния контрол... В страната има огромна контролна система, която тепърва предстои да доказва своята ефективност. До този момент аз поне не съм я видял. В последно време започва да се активизира административната прокуратура със задачата да накара органите от контролната система да си изпълняват правомощията. В противен случай не на тях, а на нас - като прокуратура, ни се налага да даваме обяснения за незаконно строителство, за накърняване на резерватите, за внесено 20-годишно месо, за незаконни университети и т.н.
• Аз съм противник на идеята, че трябва да се съсредоточим единствено в борбата с корупцията по високите етажи на властта. Не бива по никакъв начин да подценяваме т.нар дребна корупция. Не може да имаме търпимост към дребната корупция - учители,лекари и т.н. и нетърпимост по отношение на едрата корупция.
• За мен най-опасната форма на корупция е в съдебната власт. Преди 1 година призовах всички, които са изнудвани от представители на съдебната власт, да се явят при мен и аз лично ще ги изслушам. Имах само 2 такива случая. Но отново заявявам, че това предложение остава в сила.

Go back BG Online