Медицинският най-корумпиран
(ТРУД) - 2004/11/19
Висшето образование се разпада. Корупцията се е просмукала във всички фибри на университетския живот, предупредиха вчерасоциолози. Екипът на Асоциацията за социални изследвания - доц. Петя Кабакчиева, проф. Георги Димитров, гл. ас. Димитър Благоев и колегите им Георги Ганев и Васил Гарнизов са изследвали корупционните практики сред 1313 студенти и 283 преподаватели в 31 вуза. Проучването е проведено през май т. г. съвместно с "Коалиция 2000".
Най-често пари се дават за вземане на изпит. Най-високата цена е до 528 лв. за препитване. Минамалната е 87 лв. Средно за университетите "таксата" е 164 лв., обясни проф. Кабакчиева. Пари "под масата" се броят още при кандидатстване във вуза и за общежитие.
Според 57% от студентите и 56% от преподавателите за рушветчийството в университетите се говори неформално. Двете групи са на различно мнение до каква степен тя съществува. "Корупция има", казват 65 на сто от младежите. Процентът при преподавателите е 37.
Базата за корупция бил не толкова самият университет (нямало разлика между това дали вузът е в София или в провинцията). Тя зависела от специалността. Най-че-сто рушвети искали във факултетите по медицина й педагогика, най-малко - в изкуствата.
Интересното е, че на въпрос: "Колко пъти са ви искали подкуп?" - 80% от бъдещите прависти и 69% от колегите им инженери отговарят с "нито веднъж". С "повече от един път" отговарят 20% от младежите от хуманитарните специалности, следвани от медиците - 19%, и педагозите -18%.
По-малко от една трета от студентите са убедени в обективността на оценяването. Най-доволни по този критерий от бележките си са тези от изкуствата - 44%, следвани от младежите в хуманитарните науки - 43%. Едва 22 на сто от колегите им в природните науки вярват в справедливите оценки. За медиците процентът е 23, за инженерите - 24%, за икономистите - 27%.
Корупцията се преживява много болезнено от студентите, твърдят социолозите. Според изследването в основата й стои злоупотребата с власт и липсата на ясни критерии при оценяването. Най-корумпирани според студентите били професорите. В медицината 78% от тях взимали рушвети, при асистентите процентът е 62. В икономиката за професорите той е 72, а за асистентите - 62. В хуманитарните факултети 46% от професорите прибирали пари, а асистентите - 38%. При администрацията средният процент е 53.
Едва 12 на сто от студентите обаче са готови да се оплачат официално за поискан им рушвет. 44 на сто отговарят, че няма смисъл да се жалват.
Корупцията във ВУЗ-овете е заложена още при даването на уроци от преподавателите на кандидат-студентите. Още тук е опорочена идеята за равен достъп до образование, категорични са социолозите.
Проучването е установило, че колкото по-малък е курсът, толкова по не се говори за корупция. При курс от 10 души 85% от младежите отговарят, че не се дават рушвети. При поток до 50 души 65% споделят, че няма корупция или тя е минимална. Ако курсът е над 100 студенти, процентът е 57.Има ли рушветчийство във вузовете
Студентите:
Борислав Богданов, втори курс, моден дизайн, Нов български университет:
Не знам да има корупция в моя университет. В Софийския и Икономическия обаче има със сигурност.

Гергана Славова, пети курс, право, Софийския университет:
Не съм плащала за изпит, нито съм чувала. Смятам, че въпросът за корупцията е студентски фолклор.

М. С., втори курс в столичен ВУЗ:
В Нов български университет и УНСС със сигурност дават рушвети. Познавам много хора, които плащат.

С. Ш. втори курс в столичен ВУЗ:
Знам за тотална корупция в Икономическия университет. Един изпит варира между 200 и 400 лв. Парите ги взима посредник, който обикновено е студент.

Бояна Шункова, първи курс, журналистика, Софийски университет:
Имам приятели, на които са им искали пари. Това е единственият начин да вземат изпита.

Р .С. трети курс, книгоиздаване, Софийски университет:
Знам за корупция в университета по архитектура. Дават по 250-300 лв. за изпит или за заверка на книжката.

Рая Петранова, втори курс, маркетинг, Датски колеж:
Във фармацевтичния факултет - мой приятел плати преди време за един изпит 300 долара.

Бел. авт.: Репортерът Зорница Нинова разпита вчера над 40 студенти и почти всички от тях отказаха да бъдат снимани.


Преподавателите:
Проф. Боян Биолчев, ректор на Софийския университет:
Кои са тези хора, които са правили изследването? Какъв е бил техният мотив? Омръзна ми Софийският университет да придава легитимност на разни неизвестни летящи обекти за някакви чужди грехове. Искам да знам като ректор защо трябва да бъда питан за резултат, като не знам, че нещо е извършено. Ако правим нещо нормално в България, то целта е не да се изненадаме от лошия резултат, а да направим нещо добро. Не приемам тази форма на прокурорски обвинения от хора, които не носят отговорност.

Проф. Венелин Живков, ректор на Техническия университет:
Може ли да ми посочите институция някъде в България, където да няма корупция? Аз смятам, че най-малко рушвети се дават при нас. Всички изпити са писмени.

Проф. Борислав Бориславов, ректор на УНСС, чрез говорителя си Аилияна Пипонкова:
Доказана корупция в нашия университет няма. Защото никой не е осъден за взимане на рушвети. При нас няма такова нещо, тъй като никой не е отишъл при ректора и да се е оплакал, че преподавател му е искал пари.

Серхио Давила, говорител на Нов български университет:
При нас няма корупция. Имахме анонимна анкета по този въпрос сред студентите.


Автор: Анета ПЕТКОВА

Go back BG Online