Европа отдавна откри топлата вода
(ТРУД) - 2005/11/15
Нерегламентираната, наричана още сива, скрита или неформална икономика е един от най-опасните "подводни камъни" в развитието на бизнеса и социалния просперитет на демократичните общества. В сенчестия бизнес се създава между 10 и 20 на сто от световния брутен вътрешен продукт.
По данни на Центъра за изследване на демокрацията от м.г. сивата икономика в Евросъюза се оценява на 7-16%от БВП на ЕС, в световен мащаб е 10-12%, а встраните от третия свят 30-40%. У нас в началото на прехода (към 1993 г.) делът й в БВП е 16,8%, към 1996 г. вече е 27,8%, към 1998 г. - 22%, а за м.г. - 25-30%.
Европа е започнала битките със сивата икономика, откакто е "регистрирала" явлението. Така че няма нужда да откриваме топлата вода, ако наистина имаме политическа воля да се преборим с него. Ето и някои от прилаганите мерки в държавите от ЕС:
Англия
- незабавна данъчна регистрация при старт на бизнес;
- удостоверение за данъчна регистрация в строителната промишленост, без което възложителят не може да плаща на подизпълнителя;
- наказателно преследване за укриване на данъци, злоупотреби с ДДС и социалноосигурителни нарушения;
- намаляване осигурителните вноски на нискодоходни самонаети;
- специален телефон за данъчни и осигурителни съвети за хора, желаещи да излязат от сивата икономика.
Франция
- седмица преди работникът да бъде назначен, шефът му е длъжен да декларира това пред осигурителната институция;
- задължително водене на единна щатна ведомост;
- ведомостта за заплати трябва да отразява и отработените часове;
- забрана за държавните служители да работят допълнително в частния сектор, наетите от няколко работодателя не могат да се трудят над 48 ч седмично, иначе глобяват шефовете им;
- задължително разрешение за продажба на стоки на непредвидени за тази цел места;
- единно гише за обслужване на фирмите и единна декларация за наемане на работник.
Германия
- закон срещу необявения труд; увеличени санкции (глоби и затвор) за работодатели, наемащи недекларирани работници;
- облекчена процедура за глобяване на възложители, чиито подизпълнители ползват нерегистрирани работници;
- наемане на частни детективи за откриване на работещи в сенчестата икономика.
Италия
- единно удостоверение за социални вноски и осигуряване срещу трудови злополуки в строителния отрасъл, без което не се издава разрешение за строеж на фирмата;
- договори за изравняване на заплатите с определените от КТД;
- нови контролни органи, които координират дейността на данъчна и трудова инспекция и осигурителни институции.
***
В борбата срещу сивата икономика много от европейските страни са предприели и специални данъчни мерки:
- намаляване на ДОД чрез увеличаване на необлагаемия минимум - средство за излизане от капана на бедността и стимул за полагане на обявен труд - Холандия;
- намаляване на ДОД- Испания;
- намаляване на ДОД с приспадане на разходи за ремонт и поддръжка -Франция;
- намаляване на ДДС от 19 на 6% за трудоемки услуги, където често се ползва необявен труд - поправка на велосипеди, обувки, дрехи, бръснаро-фризьорски услуги, жилищен ремонт - Холандия и още 8 страни от ЕС;
- намаляване на ДДС за услуги и материали, свързани с ремонт и поддръжка -Франция;
- намаляване на ДДС от 20 на 10% за ремонт и преустройство на жилището с приспадане на процент от разходите от облагаемия доход - Италия.
Данъчните облекчения и субсидиите за ремонт и подобрения на жилището стимулират много хора да наемат легални майстори. Така дейности, които могат да се извършват на черно, излизат на светло и се включват в официалния сектор. Дания, Финландия, Германия и Холандия отпускат субсидии за домашни услуги, за да насърчават наемането на домашни помощници от официалната, а не от сивата икономика. Така държавата постига декларирането (и следователно данъчното облагане) на положения труд.


Go back BG Online