Рушветът като черен данък
(ТРУД) - 2005/2/22
Днес публикуваме още акценти от годишния доклад на Коалиция 2000, който представихме накратко във вчерашния брой. Обемистото изследване е озаглавено"Антикорупционните реформи в
България" и обхваща периода от 1997 г. досега. С помощта на своята Система за мониторинг на корупцията Коалиция 2000 осъществява редовни и задълбочени изследвания на явлението в България.
Корупцията изкривява силно бизнес средата подобно на данък, който се прилага по усмотрение и непрозрачно, води до намаляване на ефективността от публичните услуги и подтиква към преминаване в скритата икономика.
В последните 6 - 7 г. беше постигнат напредък в създаването на по-добра бизнес среда и намаляването дела на скритата икономика и корупцията в стопанската сфера.
Тъмни играчи
Остават обаче сериозни предизвикателства в сфери като противодействието на криминалната икономика и свързаната с нея политическа корупция, голямата приватизация, концесиите и обществените поръчки.
От самото начало приватизационният процес стана една от най-проблемните корупционни области.
Като цяло процесът в България през 1998 - 2005 г. беше проведен непрозрачно, с множество и чести промени на правилата. Едва в края му, през периода 2004 - 2005 г., се забелязва тенденция за подобряване отчетността и намаляване потенциала за злоупотреби и корупция.
Но в приватизацията продължи участието на стопански субекти, придобили икономическа мощ чрез корупционни практики в миналото. Така тя се превърна в символ на голямата политическа корупция и създаде дълготрайно недоверие сред обществото в демократичните институции на правовата държава.
Още при първите изследвания на Коалиция 2000 през 1997 г. Агенция "Митници" и служителите й бяха идентифицирани като най-корумпираните. За периода 1998 -1999 г. вследствие на корупция и контрабанда държавният бюджет губи над 1 млрд. долара годишно само от търговията с ЕС. В края на 90-те години общественият натиск и постепенното нормализиране на икономиката доведоха до свиване на корупция-
та в митниците.
Беззъб контрол
В доклада на Коалиция 2000 е отделено много място на недостатъчно ефективните мерки против различни злоупотреби. Приведен е следният пример:
От 1 януари 2001 г. до 30 април 2003 г. данъчните органи са извършили около 294 000 проверки на обекти
за търговия, складиране и съхраняване на спиртни напитки и тютюневи изделия. Иззети са около 656 000 бутилки спиртни напитки и 135 000 кутии цигари. Наложени са санкции в размер 740 000 лв. Всички големи нарушители, установени в проверките, са предадени на прокуратурата. До момента няма информация за образувано следствено дело.

Редовно "си искат" и във ВУЗ
Преподавателите и административният персонал в университетите се оказват на едно от челните места по оказван корупционен натиск.
Делът на преподавателите, които "си искат", се движи между 12 и 21 % (над 1/5 от всички!), а при служителите -между 3 и 12 на сто.Освен редовния мониторинг на корупцията, бяха разкрити и редица конкретни случаи.
Проличават и механизми за неявни корупционни практики:
• принуждаване на студентите да купуват учебници на дадени преподаватели;
• неправомерно заплащане за административни услуги;
• такси за изпити (неположени);
• издаване на фалшиви дипломи и др.
Загубите от източване на ДДС чрез фиктивен износ са изключително големи. Коалиция 2000 прави изследвания с помощта на "огледални статистики", в които лъсва, че на границите "изчезват" стоки (виж таблицата долу). Доказано бе, че годишно държавата губи няколкостотин милиона щ. д. Подобни са и оценките за последните 5 г. на Министерството на финансите.

Темида отстъпва само на митниците
И населението, и бизнессредите поставят съдебната система на второ място по корумпираност сред българските институции. Независимо, че там - както и в страната като цяло –има тенденция към спадане на корупцията, Темида отстъпва единствено на митниците.
Намаляването и предотвратяването на вътрешната корупция в съдебната власт е ключов фактор за противодействие на корупцията в обществото като цяло, се подчертава в доклада на Коалиция 2000. Но мерките за оздравяване на Темида все още не са ефективни.
В поглед към причините за корупцията в третата власт, авторите сочат: Ролята на съдебната система като последна контролна инстанция върху решенията за преразпределяне на националните ресурси създава предпоставки за огромен корупционен натиск върху нея.


Автор: Николай ГОЛЕМАНОВ

Go back BG Online