Младите българи по-корумпирани
(ТРУД) - 2002/6/27
Българите под 30-годишна възраст са по-податливи на корупция в сравнение с поколението на 50-60-годишните. Те имат по-малко скрупули и морални задръжки да поискат или да дадат подкуп, за да решат проблемите си. Това сочи последното изследване на „Коалиция 2000" и Агенция „Витоша Рисърч" от края май т. г.
В националното представително изследване мнение са дали 1170 пълнолетни българи от 150 населени места.Една трета от тях живеят в селата, а останалите в градовете. „Такава е структурата на населението ни", обясни вчера Александър Стоянов, директор на „Витоша Рисърч".
39,3% от българите смятат, че корупцията е най-големият проблем на обществото ни. Рушветчийството обаче е едва на четвърто място сред явленията, тормозещи българина - след безработицата (тя е основен проблем за 71,5% от анкетираните), ниските доходи (45,2%) и беднотията.
По традиция Митничарите са шампиони по подкупност сред държавните служители. В сравнение с 2000 г., когато 19,8 % от анкетираните са казали, че митнически служител
им е поискал подкуп, през май т.г. този процент скача на 25,5. (виж таблицата -
б.Р.)
Трайно .намаляване на корумпираността се отбелязва само при полицейските служители. През октомври 2001 г. 18,4 % от анкетираните българи са съобщили, че полицай им е
поискал подкуп, или услуга. През май т. г. само 15,2 на сто от хората признават, че са били рекетирани от служители на МВР.
- Склонността на българина да предлага подкуп, за да си реши проблемите, е намаляла в сравнение с юни 1998 г. Преди 4 години оценката на тази податливост е 4,9 (при максимум 10), а сега е 2,5.
Между 65 000 и 195 000 души всеки месец вземат или дават подкупи, твърди директорът на „Витоша Рисърч". Това означава, че месечно между 1 и 3 % от населението на държавата участва в корупционни сделки.Go back BG Online