Рушветчиите набрали наглост през лятото
(ТРУД) - 2000/10/25
По-настойчиви са станали от пролетта насам служителите, които просят рушвети или направо изнудват хората, личи от последното изследване на Коалиция 2000. През септември нейният индекс "корупционен натиск" се е покачил спрямо априлския. Корупционните индекси, с които работи неправителствената коалиция, отразяват социологически анкети на "Витоша рисърч". Те могат да имат стойност от 0 до 10, като нулата съответства на идеалното "общество без корупция". Най-близо до идеала се държи "корупционни действия" - 0,8. Място за учудване няма, защото този индекс отразява самооценка на анкетираните, които пресмятат 8 пъти по-сурово разпространението на корупцията в държавата. Как се е разместил корупционният натиск по професии? Той е отслабнал с близо 14 на сто при митничарите, които и след този успех желязно са възприемани като най-корумпираната професионална група. Незначително са се поправили общинските съветници и служители, бизнесмените и следователите. Най-много нахалство са набрали през април-септември полицаи, служители в университетите и хора от съдебната система. Засиленият корупционен натиск е свързан и с набъбване на двата индекса, които отразяват нагласи към корупцията: принципната и допустимост и податливостта към нея. "Приемливостта" на рушветчийството се е покачила с 0,3 над априлското 1,4, което говори за притъпяване на обществената чувствителност. Но отношението към корупцията остава негативно, отбелязват авторите на изследването. Натискът на всекидневието обаче принуждава гражданите да правят доста компромиси с ценностите си. Индексът "податливост", който миналата година леко спадаше, сега е стабилизиран значително по-високо от "принципната допустимост" - 2,8. Без изненада: гражданинът устойчиво вярва, че "пликът" е силно средство да си решава проблемите. Индексът "практическа ефикасност на корупцията" е спаднал незначително. Той обаче запазва една от най-високите и постоянни стойности - тази есен 6,6. Но българинът далеч не е снизходителен към продажните служители, показва представителното изследване, осъществено сред 1158 души. Стремежът на чиновника да се облажи остава безспорен фактор № 1 за корупцията. Топят се обаче хуманистите, които обясняват явлението с ниските заплати в обществения сектор, сочени все още като втора поред причина.Все повече хора винят несъвършените закони (трето място). Общественото мнение смята корупцията като един от най-важните проблеми на България, за което "Труд" вече съобщи. Корупцията убедително изпреварва и престъпността. Същата класация откроява друг факт. Анкетираните всъщност подреждат по значимост 11 големи проблема. В първата половина излизат онези, които са свързани с непосредственото физическо оцеляване: безработица, -ниски доходи, бедност, престъпност, високи цени. Ето в тази "компания" хората виждат корупцията. Тя е единственият политически проблем при грижата за хляба и страха за детето.

Go back BG Online