Борим корупцията по план
(ТРУД) - 2001/11/17

Какво всъщност пише в тази антикорупционна стратегия? Почти нищо конкретно. Няколко обиграни в чиновническата стилистика писачи биха съчинили за не повече от час тези шест страници.
В нея има прозрения като това: „Като комплексно явление корупцията представлява отрицание на честната конкуренция в стопанската сфера, демотивира предприемачеството, стимулира сенчестата икономика и стопанската престъпност." Стратегията преповтаря на нов глас отколешни идеи: „въвеждане на обслужване на едно гише от администрацията", „усъвършенстване на формите на взаимодействие междудържавен финансов
контрол, Сметната палата, данъчната администрация и т. н.", „пълна прозрачност и своевременно отчитане финансирането на предизборните кампании" и др.
Според проучване на „Коалиция 2000" корупцията е третият най-наболял обществен проблем след безработицата и бедността. Българите са бутали най-много рушвети на лекари, а след това на полицаи, митничари,бизнесмени и чиновници в съдебната система, сочи още изследването.
В стратегическото антикорупционно предначертание пише, че ще се „регулира допустимостта на подаръци, получавани от държавните служители, за които следва да се следи чрез средствата на вътрешния контрол". Интересно как антикорупционните стратези ще накарат хората да издават другарчетата си и как ще следят за това. Всъщност вътрешният контрол вече функционира безупречно - от смазаната държавна система изхвърча честният чиновник, който не е в играта.
По-нататьк в стратегията е предвидено да се въведе антикорупционно обучение за държавните служители. Всеки бюрократ е готов да учи как да се бори с корупцията, но ако види, че скришом му подават пачка в зелено в плик или в кутия с бонбони, нима ще извърне глава? Вместо да пръскат пари по семинарчета, защо хората от Новото време не вдигнат заплатата на полицаите и на служителите в правителството на 2000 лв.! За да имат самочувствие, а не да се чудят от
кой джоб да извадят левчета за костюм, с който да ходят на работа.
Правителството предвижда да се повишат материалните стимули за данъчните инспектори, допринесли за пр-голяма разкриваемост на нарушители, Но ако санкцията за неиздаване на касова бележка стигне 10 000лв., бирниците въобще няма да размишляват върху дилемата
да съставят ли акт на некоректния търговец, или да приемат неколкостотин лева и да подминат мълчаливо магазина, в който касовият апарат е сложен за украса.
Не на последно място в документа е залегнало странното предписание -„повишаване на гражданския контрол над общинските съветници чрез създаване на законови механизми за тяхното отзоваване". Чудно как ще стане това, след като депутатите в местните парламенти са избирани пряко от народа. И защо точно съветниците, защо не се предвидят механизми за отзоваването на редовия корумпиран чиновник или дори министър?
В решението, с което Министерският съвет прие антикорупционната стратегия, е записано, че министърът на държавната администрация Димитър Калчев трябва да изработи по-конкретна програма за изпълнение на стратегията.
Дано в следващия доклад на Европейската комисия да похвалят програмата на Калчев. Но да не пишат, че митничарите, преподавателите и държавните служители са корумпирани.


Go back BG Online