Общественото мнение: Полицаите изпревариха митничарите по корупция
(в.СЕГА) - 2000/10/18
Полицаите изпревариха митничарите в класацията за най-корумпирани в социологическо изследване на "Витоша рисърч" и Коалиция 2000, което се провежда на всеки 3 месеца през последните 2 години. За първи път пазителите на реда оглавиха класацията за най-подкупни в представата на обществото. На въпрос "Ако през последната година се е случвало да ви поискат нещо, за да бъде решен ваш проблем, то ви бе поискано от...", 24% от анкетираните са отговорили "полицейски служител". Според авторите на изследването то е национално представително и обхваща 1158 души на възраст над 18 години. На второ място в проучването за корупция - след полицаите, са лекарите с 22,1 на сто. Следват ги митничарите с 15,8 на сто, университетските преподаватели и чиновници - с 13,9 на сто, и административен служител в съдебната власт - с 11,5 на сто. За първи път в 2-годишната история на изследванията митничарите са слезли от челото на най-корумпираните, като намалението при тях е с близо 14%. Митниците обаче продължават да са много преди всички други институции в представата на хората при въпрос "Според вас до каква степен е разпространена корупцията в следните институции...". Веднага след тях са Агенцията по приватизацията, съдебната система, Агенцията за чуждестранни инвестиции, данъчните служби, отделните министерства и правителството като цяло. Според общественото мнение най-малко корупция има в армията и в президентството. За периода април-септември 2000 г. общественото мнение смята, че корупцията е нараснала най-много в отрасловите министерства, правителството, парламента, БТК, Сметната палата и Българска народна банка. Според авторите на социологическото проучване ситуацията с търпимостта към корупцията се влошава. Докато в предишните изследвания имало леко намаляване, то сегашните данни показват тревожно обръщане на тенденцията. Проучването констатира, че се увеличава и корупционният натиск, т. е. все повече служители от обществената сфера си искат подкуп от гражданите. Корупцията продължава да бъде четвъртият основен проблем за хората. Преди нея са само безработицата, ниските доходи и бедността.

Go back BG Online