Полицията не знае за 50 на сто от престъпленията
(в.СЕГА) - 2005/1/25

Полицията не знае за 53 на сто от престъпленията в страната, защото жертвите не ги заявяват. Това е един от основните изводи от проучване на Центъра за изследване на демокрацията на тема "Тенденции на престъпността в България: полицейска статистика и виктимизационни изследвания". Документът, който ще бъде представен подробно в сряда, представлява опит за независима оценка на състоянието на престъпността през периода 2001 - 2004 г. Той се основава на сравнение между официалната криминална статистика и алтернативни данни за престъпността, получени чрез представителни национални изследвания на жертвите на престъпления, твърдят авторите.
Според данните в изследвания период престъпността в България намалява, което е отразено и от официалната статистика на МВР. В същото време обаче повече от половината престъпления просто не се заявяват от жертвите. Освен това полицията не регистрира значителна част от посегателствата. В периода е имало 50-60 000 заявени, но нерегистрирани кражби на вещи и части от автомобили.
Според авторите на изследването проучванията сред жертвите и сравненията им със статистиките на МВР дават възможност да се видят мащабите на скритата престъпност, както и доколко официалните полицейски данни отразяват реалното състояние.


Go back BG Online