Само 58% са осигурени върху цялата заплата
(в.СЕГА) - 2005/3/29
Въпреки мерките, които държавата предприе преди 3 години всички турдови договори да се регистрират в НОИ, 42% от работещите продължават да имат проблеми с осигуряването и вноските им не са върху реалния размер на заплатата. Това става ясно от национално представително проучване на НЦИОМ, проведено през март по поръчка на социалното министерство.
-------
Целта му е да очертае кои групи наемници са най-често ощетявани от работодателите, както и да провери доколко служителите защитават правата си.
Само 58% от анкетираните твърдят, че са осигурени върху реалния размер на възнаграждението. 22% смятат, че работодателят им внася само върху част от заплатата, 13% са убедени, че той изобщо не ги осигурява, а 7 % не знаят какво е положението.
Жените в по-голяма степен от мъжете смятат, че им се плащат реалните осигуровки. Едва 42% от анкетираните на възраст 18-29 г. се осигуряват върху реалния размер на заплатата. Младите хора до 29 г. обаче не ги е много грижа дали работодателят ги ощетява, защото пенсията е далечен хоризонт и този проблем не е на дневен ред. Според изследването младите не се чувстват ощетени или лишени от права.
При работещите в по-зряла възраст - между 30 и 39 г., броят на осигурените върху реални доходи е по-висок - 60%. Същото е положението за 52% от служителите над 60 години.
Разлика в осигуряването има още между висшистите и хората с по-ниско образование. 2/3 от анкетираните висшисти се осигуряват върху пълния размер на възнаграждението. По този показател те са най-добре поставената група на пазара на труда. Върху цялата заплата се осигуряват 48% от хората с основно образование.
3/4 от работещите българи настояват за по-строг контрол над работодателите при плащането на заплати и осигуровки. От НОИ припомниха, че от 3 г. ежегодно пращат писма до всички осигурени с данни за вноските, които е направил работодателят за тях. Така работещите вече са значително по-информирани и при нарушения могат да търсят правата си.Към момента като социално осигурени в регистрите на НОИ фигурират 2 491 124 души. Средноосигурителният доход за страната е почти равен на средната заплата - 308,8 лв. към 306 лв. Това обаче не значи, че голяма част от трудовите доходи не са в сивата икономика.
Изследване на "Коалиция 2000" и "Витоша рисърч" установи наскоро, че след положителното въздействие от въвеждането на осигурителните прагове през 2003 г., през 2004 г. отново се проявява тенденция към увеличаване на случаите, при които работници са осигурявани на по-ниски от реалните им трудови възнаграждения. Расте и броят на случаите, в които изобщо не се сключва договор за допълнителна трудова дейност. За деветмесечието на 2004 г. Главната инспекция по труда е открила над 2000 работници без трудови договори. Такива са били наложени от инспекцията по служебен път.
Go back BG Online