Общините куцукат към електронното правителство
(в.СЕГА) - 2005/3/15
Само 4 града предлагат попълване на формуляри по Интернет

За 4 години потреблението на Интернет у нас се увеличи 4 пъти, достигайки 22.8% от населението над 15 години (по данни на "Витоша Рисърч" от ноември 2004). В навечерието на приемането ни в Европейския съюз около половината българи ще ползват Интернет, а до 2010-а конвергенцията в технологиите и услугите ще е направила възможно ползването на услугите на електронното правителство от телефона, телевизора и джобния компютър (или дори трите в едно устройство). Ако, разбира се, правителствата ни са се организирали, за да ги разработят и предоставят като услуги. Отговорността е както на сегашния и бъдещия кабинети, така и на общинските власти и кметовете.

Държавническото мислене за разработването на електронни услуги трябва да върви изпреварващо по отношение на навлизането на технологиите в обществото ни и по този начин допълнително да стимулира това развитие. Когато през 2002 г. се разработваше Стратегията за електронното правителство, се чуваха гласове, че нямало смисъл да се инвестира в e-government, понеже имало много малко потребители на Интернет. В момента се чуват подобни гласове за малките общини, а редица политически партии са против електронното гласуване. Реализираното изоставане в развитието на е-правителство и е-демокрацията в България, оценено от практически всички международни изследвания, ще бъде още по-голямо, ако не започне да се мисли за "мобилно правителство" (услуги през мобилни телефони), виртуални приемни гишета и т.н.

Около 1/3 от потребителите на Интернет (34%) са получавали информация от сайтовете на министерства, агенции, общини и т.н. и 30% са имали електронна кореспонденция чрез email с техни представители. По-малкия дял на свалилите документи и формуляри (23.5%) и на попълнилите ги онлайн (13%) можем да си обясним с факта, че няма достатъчно предлагане на такива услуги.

Вероятно вече почти няма централно ведомство без сайт в Интернет, но при общините това далеч не е така - в едно изследване на фондация "Приложни изследвания и комуникации" от лятото на 2004 г. за оценка на развитието на общинските уеб-сайтове от 264 общини само 125 имаха сайтове, като в 72 от тях нямаше публикуван нито един адрес на електронна поща на служител от общината за връзка, а 33 сайта имаха само един общ адрес за кореспонденция.

Само 10 общински сайта предлагат някакви формуляри за сваляне на компютъра си, само 5 - за повече от една група услуги и само един за качване обратно на попълнен формуляр. 4 общински сайта предлагат възможност за онлайн попълване на формуляри и документи. Това разбира се е крайно недостатъчно дори и при сегашното ниво на ползване на Интернет,

Къде сме ние

Ползвали ли сте Интернет за:

Да
Не
Не се отнася до мен
Не знам не отговорил
Не ползвам Интернет


Получаване на информация от сайтове на държавни институции, агенции и организация, общини и др.

7.8%
10.5%
2.6%
1.9%
77.2%


Електронна кореспонденция (по и-мейл) с представители на държавни институции, агенции организация, общини и др.

6.9%
11.1%
2.6%
2.1%
77.2%


Сваляне на документи и формуляри от държавни институции, агенции организация, общини и др.

5.3%
12.4%
3.0%
2.1%
77.2%


Попълване на документи и формуляри на сайтове на държавни институции, агенции и организации, общини и др.

3.0%
14.3%
3.2%
2.2%
77.2%


Източник: Витоша Рисърч, Ноември 2004

Пълният текст на изследването може да се прочете на адрес: http://www.arcfund.net/fileSrc.php?id=841, a заинтересованите общини могат да се самооценят с помощта на използваната методика и инструмент свалена от адрес: http://www.bulgaria-gateway.org/bg/159/Keelan_vpr_bg.zip.


Автор: Тодор Ялъмов, Център за изследване на демокрацията

Go back BG Online