Расте корупцията сред лекари, магистрати и в общините
(в.СЕГА) - 2004/12/22
Увеличава се корупционният натиск от страна на лекарите, прокурорите, следователите, съдебната администрация, общинските служители и съветници, както и от кметовете. Това е един от основните изводи от поредното изследване на "Коалиция 2000" и социологическата агенция "Витоша рисърч". То се прави от 1998 г., като последното преди сегашното е от март 2004 г. Новото проучване е направено през ноември т.г. сред 966 човека над 18 г. и се счита за национално представително.
Според изводите на изследването лекарите не само се връщат до високите нива на оказван натиск през 2002 г., но и излизат начело в класацията по професионални групи. Те са непосредствено следвани от полицейските служители, които също бележат ръст. Веднага след тях са адвокатите и митничарите. Тук се отчитат отговорите на хората, които отговарят на директен въпрос "ако някой ви е поискал, то това е било от ... ". По този пункт се регистрира и покачване на нивата на натиск от страна на съдебната власт. В най-голяма степен това се отнася до прокурорите, следователите и административните служители в съдебната система и в по-слаба - за адвокатите. Интересно е да се отбележи, че при съдиите има двойно намаляване на натиска спрямо март.
Покачва се обаче корупционният натиск на местно равнище - сред общинските служители и съветници, както и сред кметовете. Според авторите на проучването това вероятно се дължи на пренасочването на по-големи финансови ресурси към органите на местно управление и започналия процес на децентрализация.
В представата на хората разпространението на корупцията продължава да е най-голямо сред митничарите, следвани от полицаите, съдиите, лекарите и прокурорите. Тук се отговаря на по-общия въпрос къде смятате, че има най-много корупция.
Интересни са и резултатите за оценката на населението по институции. Леко покачване има в системата на МВР. По-значително увеличаване в дългосрочен план обаче се забелязва в сферата на здравеопазването. Според авторите на проучването това кореспондира и с увеличения натиск от страна на лекарите.
Увеличава се и значимостта на корупцията като обществен проблем. Тя е вече на трето място след безработицата и ниските доходи. В предишното изследване беше на 5-о място. Увеличават се и данните за броя на корупционните практики на месец. От 80 000 през март сега те са вече 100 000. Тази цифра е далеч от рекордните 240 000 на месец от 1998-99 г.

ОЦЕНКА
Според шефа на екипа, извършил проучването - Александър Стоянов, данните все още не могат да покажат дали има влошаване по отношение на корупцията. Засега може да се каже, че има застой с тенденция да се обърне в негативна посока, каза Стоянов. По негови думи правителството и изобщо институциите работят "плахо с меки мерки".Go back BG Online