Шефът на дирекция "Правосъдие и вътрешни работи"
(в.СЕГА) - 2005/4/5
Шефът на дирекция "Правосъдие и вътрешни работи" на Европейската комисия Джонатан Фол пристига у нас, за да участва в конференция на тема "Съдебната власт в България в контекста на присъединяването към ЕС: реформа на следствието и прокуратурата". Форумът е организиран от Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД) съвместно с правосъдното министерство и с подкрепата на Европейската комисия. В конференцията ще участват съдии, прокурори и представители на разследващите органи от 8 държави от ЕС, България и Румъния. За целите на конференцията от ЦИД са подготвили специално издание "Съдът, прокуратурата и разследващите органи в държавите-членки на ЕС и страните-кандидатки".


Go back BG Online