МВР: В населението има 40 000 незаконни оръжия
(в.СЕГА) - 2005/3/31
Изчисления на МВР сочат, че у населението се намират 40 хил. незаконни оръжия. Това съобщи заместникът на Георги Петканов - Румен Стоилов, на дискусия за малките оръжия и леките въоръжения в България. С изказването си Стоилов оспори данните в доклад на Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД) и британската организация "Сейфъруърлд", части и изводи от който "Сега" публикува онзи ден. Авторите на анализа твърдят, че бройката им е значително по-голяма - около 93 хиляди.
Стоилов обяви, че от 2000 г. насам всяка година МВР изземва по 1400 незаконни оръжия - предимно пистолети. Открити са десетки работилници извън закона, най-вече в района на Казанлък, Карлово и Сопот. За 2003 и 2004 г. са образувани над 2000 дознания срещу лица, у които са били открити незаконни пушкала.
Министър Петканов е спуснал указания режимът за даване на разрешителни да се затегне, както и оръжието да се изземва при отпаднала необходимост или лошо съхранение. След тази инструкция са били събрани 3178 оръжия само през 2004 г., за същата година са отказани разрешителни на 1200 души.
В доклада на ЦИД пък е посочено, че регистрираните законни оръжия в населението са малко над 316 000 единици. Заедно с малките оръжия и леките въоръжения в армията бройката надхвърля 1 000 000.
В документа е направено интересно изчисление, според което гражданите на столицата разполагат с най-много законно оръжие - 6 на всеки 100 човека. Висока е концентрацията и в Хасково, Кюстендил и Ловеч, където на 100 човека се падат по 5 пушкала.
В изследването е посочено, че процентът на убийства с огнестрелно оръжие в България не е голям в сравнение например с останалите централно- и източноевропейски страни. В същото време е направен изводът, че за последните 3 години броят на жените, жертви на такива престъпления, се е удвоил и в момента е над средното за света равнище.
Според авторите на доклада въоръжените сили разполагат с излишък от около 200 000 малки оръжия и леки въоръжения (МОЛВ), както и 21 000 тона излишни боеприпаси за тях.
По световните стандарти МОЛВ са револвери, автоматични пистолети, пушки и карабини, полуавтоматични пушки, автомати и леки картечници.
Go back BG Online