България изостава 10 пъти от ЕС по нови технологии
(в.СЕГА) - 2005/10/21
България значително изостава от страните от ЕС и САЩ в областта на иновациите. Това съобщи Руслан Стефанов от Центъра за изследване на демокрацията, който е един от авторите на доклада "Иновации.бг". По данни на ЦИД иновативните предприятия в България са една четвърт от тези в ЕС, или на 1 наше предприятие в ЕС има 10. В България най-много иновационни дружества има в секторите, където има чуждестранно присъствие - в ИТ сектора, архитектурата, финансовото посредничество и промишлеността.


Go back BG Online