Още британски проекти в България
(в.СЕГА) - 2004/4/10
"Деинституционализиране на децата в нужда"
Главната цел на проекта е да подпомогне правителството при разработката на нова програма за грижите за деца в нужда. Финансира се от британското Министерство на околната среда, храните и селските райони (DEFRA). Участва и британската неправителствена организация Фонд "Спасете децата". Партньори са българските министерства на труда и социалната политика; на образованието и науката; на вътрешните работи; на здравеопазването; на правосъдието и на младежта и спорта; общината в Русе и неправителствени организации.

"Градините на Орфей - консервация на флората в Родопите чрез насърчаване на екотуризма"
Проектът започва през май 2004 година. Ще бъде създадена малка ботаническа градина в региона на село Солиста, която ще запази уникални и интересни за Западните Родопи растителни видове. Това се прави за първи път в страната.
Финансира се главно от DEFRA. Проектът е на стойност 13 494 британски лири.

"Подобряване на административните услуги посредством системата за обслужване на "едно гише", 2001-2004, бюджет: 1 280 000 британски лири
Проектът е финансиран от Министерството за международно развитие (DFID). Основни партньори са министърът на държавната администрация и Дирекция "Държавна администрация". Изпълнител е консултантската фирма KPMG.
По проекта са създадени гишета в Дирекция за национален строителен контрол, Министерство на труда и социалната политика, община Монтана, Агенция по заетостта, Агенция за социално подпомагане и "Главна инспекция по труда". Крайната цел е полученият продукт да се да се мултиплицира във всички администрации.

"Помощ за отглеждането и преработката на горски плодове във Велинград"

Проектът е на стойност 19 920 британски лири. 17 920 от тях са предоставени от DEFRA, а останалите - от община Велинград и Агенцията за регионално развитие.
60 души от района на Велинград, трайно безработни, се обучават в техники за природосъборазно събиране и обработка на горски плодове, както и в стартирането на собствен бизнес. Продукцията се сертифицира като екологично чиста от "Сойл Асосиейшън", най-големият сертифициращ орган за екологично чисти продукти във Великобритания. Вече са водени разговори за реализацията на продукцията с британски и френски компании, които проявяват интерес към ароматните сладка от Родопите.

"Проект за борба с контрабандата и корупцията"
Финансиран е от Фонда за глобални възможности на британското външно министерство. Изпълнител е Центърът за изследване на демокрацията, който дава препоръки за реформа в работата на митниците във връзка с борбата с нелегалния трафик на наркотици и хора. Август 2003-април 2004.

"Полицейско обучение във връзка с полицията в Гуент, Великобритания"
Този проект е следствие на предишно обучение на български полицаи в Националната полицейска академия. Полицията на Гуент оценява прогреса в полицейското обучение; развива стратегия за прилагането на ефективни професионални /етични стандарти в мениджмънта на полицията на национално равнище и практическо обучение.
Финансира се от Фонда за глобални възможности (GOF). Октомври 2003-май 2004.

"Усъвършенстване капацитета за работа на митницата в Малко Търново"
Българският финансов министър Милен Велчев и британският заместник-посланик Тим Коли подписаха Меморандум за разбирателство на 14 януари 2004. Съоръженията за инспекция ще позволят на митническите служители да проверяват по-лесно тировете, влизащи в България (по балканския маршрут) и включват рентгенови апарати, хладилно помещение, електрокар, съоръжения за източване на гориво, за помпане на гуми, офис. Финансира се от Отдела за борба с наркотиците и международната престъпност на британското външно министерство
Обща сума на проекта: 250 000 британски лири.

"Подобряване на човешките права в българските затвори"
Финансиран от Фонда за глобални възможности (GOF) на британското външно министерство.
Този проект ще развие специални програми, адресирани към нуждите на затворници, излежаващи дългосрочни присъди, включително рецидивисти, наркомани и затворници с буйно поведение. Той ще допринесе за създаването на обстановка в затворите, която защитава човешките права.




Go back BG Online