Седем препоръки към кандидат-борците срещу корупцията
(в.СЕГА) - 2000/3/11
Наскоро лидерът на СДС Иван Костов обясни на съпартийците си, че управляващите трябва да поставят акцента върху политиката и по-малко върху корупцията. Всъщност "корупция" е преди всичко термин от политиката. Тълкуването на Костов е пример за свеждането на "злоупотребата с власт за користни цели" (което е разпространената дефиниция на "корупция") до малобройните случаи на констатирани подкупи. Това обаче е класическият начин политиците да се отърсят от отговорността си и да прехвърлят топката на полиция, следствие и съд. "Корупцията" е и трябва да бъде приоритетна тема за партийни идеолози и политици. Защото липсата на адекватни политически мерки за разширяване прозрачността и публичността на властта е равна на корупция. Тогава можем да говорим за "прокорупция", т. е. за съзнателно създаване или запазване на условия за системна корупция и за ненаказуемост на извършителите й. Нейна алтернатива е антикорупцията, която има съвсем реални измерения и критерии: прокарване на закон за партийните финанси и отчетност, създаване на институцията "омбудсман",т. е. независим защитник на интересите на гражданите, премахване на бюрократичната система от лицензионни, разрешителни и регистрационни процедури, които пораждат ежечасно корупция, ремонтиране на злощастния Закон за обществените поръчки и т. н. Тук, разбира се, не бива да се пропуска и въпросът за Публичния регистър, който илюстрира трагикомизма на усилията на мнозинството да се изкарат борци против корупцията. Ако желанието на политиците е искрено, то трябва да бъде формулирано в съответствие с няколко ясни правила: 1. Избягване на общи разсъждения на тема "корупция" (позовавания на човешката природа, лошите национални традиции, наследството от комунизма и др.). Защото те са манипулативни и ясно показват, че липсва намерение за борба срещу корупцията. 2. Корупцията трябва да се третира като политически проблем, който трябва да се реши предимно с политически средства. Следователно и посланията на тема "антикорупция" трябва да са политически, а не моралистични (не е хубаво да се краде) или популистки (виновна е съдебната власт, Татарчев, Рашков и т. н.). 3. Трябва да се прилага "тестът на прозрачността" - засилва ли съответната идея, инициатива или проектозакон прозрачността, или обратното - спуска завесата върху сделките на тъмно. (Когато сините депутати препоръчват засекретяване на Публичния регистър, това е пример за непрозрачност). 4. Никой няма да повярва, че властите се борят срещу корупцията, ако контролът върху тези усилия си остане под шапката на изпълнителната власт. Антикорупцията е преди всичко самоограничаване на публичната власт, което трябва да се допълва с овластяване на гражданското общество, включително и чрез създаване на механизми и процедури за граждански контрол. Т. е. става дума за реално сътрудничество с неправителствените организации. 5. Партизирането на борбата срещу корупцията е безполезен политически пинг-понг, който дори стимулира корупцията. 6. Антикорупционните инициативи трябва да се лансират преди всичко в рамките на собствената партия - тогава електоратът ще повярва, че действително управляващите искат да променят нещата. 7. Политиците трябва да разкрият собственото си имотно състояние и доходи. Всъщност при демокрацията това е пътят към политическото дълголетие. Ако сумираме горните правила, ще разберем едно простичко нещо - антикорупцията означава демокрация. Но дали ще го разберат управляващите? * Авторът е координатор на антикорупционната инициатива Коалиция 2000.

Автор: Емил Ценков

Go back BG Online