"Коалиция 2000" предлага омбудсмани и в училищата
(в.СЕГА) - 2005/1/19
Българското училище трябва да потърси нови форми за решаване на конфликти. Необходимо е да се въведат посредници по подобие на омбудсманите, които да изпълняват функции на различни нива - училищно, общинско, областно. Това предложи "Коалиция 2000" на организиран от нея форум за корупцията в образованието и мерките срещу нея. Според експертите подобна фигура ще улесни работата на училищата и ще повиши прозрачността й. Академичен омбудсман вече работи пилотно в СУ, като задачата му е да проучва жалби и отправя препоръки. От "Коалиция 2000" предлагат и въвеждане на антикорупционни модули в рамките на останалите предмети в училище.
В последните години общественият интерес към корупцията в образованието нараства, отчетоха още от организацията. От 202 през 2000 г. медийните материали за подобни случаи са нараснали на 837 през 2004 г. Пропорционално обаче са се увеличили и отразените случаи на корупция в други сфери.
Всички анкети доказват, че в образованието съществуват устойчиви корупционни практики. 5-6% редовно признават, че дават подкупи. Академичната общност обаче не иска да започне реален дебат, заяви Александър Стоянов от "Витоша рисърч".


Go back BG Online