Прокурори, съдии и следователи се топят взаимно кой е по-корумпиран
(в.СЕГА) - 2003/6/25
Съдиите, прокурорите и следователите си прехвърлят отговорността за разпространението на корупцията в съдебната власт. Това е един от основните изводи от изследване на "Коалиция 2000" сред самите магистрати за това има или не корупция в системата. Социологическото проучване, извършено от "Витоша рисърч", е направено на базата на интервюта сред 454-ма магистрати - 179 съдии, 126 прокурори и 149 следователи.
Според съдиите най-разпространена е корупцията сред следователите и прокурорите. От своя страна прокурорите отговарят, че смятат съдиите и следователите за по-подкупни. Все пак обвинителите са и най-самокритични. От своя страна следователите посочват съда и прокуратурата за място на най-голямо разпространение на подкупността.
Освен това всеки четвърти съдия декларира, че корупцията е най-широко разпространена в етапа на предварителното производство, а всеки пети - при полицейското производство. Обратно, прокурорите и следователите посочват съдебната фаза като основна част от наказателното производство, в която са съсредоточени корупционни практики. Пак те смятат, че подкупите са най-често срещани в исковия процес при гражданското правораздаване, т.е. в съда. Все пак като общо мнение на магистратите най-много корупция има в съда. В оценката за разпространението на това явление сред отделните групи обаче начело излизат прокурорите.
Като цяло всички звена от съдебната власт не признават широко разпространение на корупцията в системата. Според вижданията на магистратите най-много подкупност има в митниците - 68, 3 на сто дават този отговор. Следват системата на здравеопазването, МВР, правителство, общинска администрация, парламент. Магистратите нареждат сами себе си едва на 11-о място. Според авторите на проучването това драстично се разминава с мнението и усещанията на хората за съдебната система. При сходни изследвания гражданите нареждат съда, прокуратурата и следствието на второ място сред звената с най-много корупция, и то твърде близо по стойности до митничарите.
Магистратите посочили, че основните причини за разпространението на корупцията в тяхната система са ниските възнаграждения, моралната криза, несъвършенството на законодателство и липсата на ефективен контрол.
1,8 на сто признават за лично участие в корупционни сделки. Според изводите на проучването това са "по-често магистрати на възраст над 50 г., както и тези, работещи в средни по големина населени места.
В проучването се отбелязва още, че основно корупционните сделки между магистратите и заинтересованите лица се осъществяват чрез адвокатите. Другият основен начин бил чрез роднински, приятелски и професионални мрежи.


каре

За какво най-често вземат подкупи

Съдия:

- Да постанови присъда или решение в определен смисъл
- Да спре или прекрати неоснователно дело
- Да протака разглеждане на дело
- Да упражни нерегламентирано влияние

Прокурор:

- Да прекрати наказателно производство
- Да образува или да не образува досъдебно производство
- Да внесе или да не внесе обвинителен акт
- Да върне неоснователно делото за допълнително разследване

Следовател:

- Да извърши или да не извърши определени процесуално-следствени действия
- Да спре разследването или да направи предложение за прекратяването му
- Да упражни нерегламентирано влияниеGo back BG Online