Регистрацията на фирми се ускорява в пъти
(в.СЕГА) - 2005/5/18
Административната регистрация на фирмите ще се ускори в пъти, обеща вчера изпълнителният директор на Агенцията по вписванията Светлозар Тонев. Вчера той, правосъдният министър Антон Станков и ръководителката на правната програма на Центъра за изследване на демокрацията Мария Йорданова представиха началото на реформата в търговската регистрация в България.
На срещата бе представен и приетият наскоро от парламента закон за регистър БУЛСТАТ, който влиза в сила от 10 август т.г. Именно той ще е първото нещо, което ще ускори регистрацията на фирмите, особено в административната част. Досега след съдебната регистрация на една фирма тя трябваше да получи първо БУЛСТАТ номер, после номер от данъчната администрация, след това номер от социалното осигуряване, а ако има в предмета си внос и износ - и от митниците. От 10 август всяка фирма ще има само един идентификационен код, за който се запазва понятието БУЛСТАТ. Той ще се получава от Агенцията по вписванията, на която пък е възложено изпълнението на закона. Така всеки, който иска да регистрира фирма, няма да се разкарва между данъчни, осигуряване и митници, а ще си подава документите само в БУЛСТАТ. По този начин средното чакане и разкарване ще се съкрати много. Със сигурност ще се ускори процедурата, освен това ще е фактически на едно гише, обеща Тонев.
Към БУЛСТАТ ще премине и сегашната съдебна регистрация на фирмите. Това предвижда приетата наскоро от правителството Стратегия за създаване на централен регистър на юридическите лица и електронен регистърен център на България. Промяната обаче може да се очаква до 2-3 години и засега тази регистрация остава да се извършва от окръжните съдилища. Ако и тя мине към Агенцията по вписванията, времето за регистрация на едно дружество ще спадне от средно 30 дни - 21 от които са именно за съдебната регистрация, до една-две седмици. Тогава всеки ще ходи само в БУЛСТАТ и ще получава единен код от едно единствено място.
Според авторите на стратегията това ще разтовари и съдилищата. Според изследване в момента вписванията на обстоятелства в търговския регистър представлява 50 на сто от общия брой на делата в окръжните съдилища, а в градския съд в София - цели 62 на сто.
Стратегията има като крайна цел създаването на Електронен регистърен център, в който да са всички данни за юридическите лица и за имотите, и всеки да може да прави справка във всеки един момент.
Общо беше мнението, че цялата реформа ще намали много корупцията по цялата верига, ще намали броя на фирмите-фантоми и ще увеличи прозрачността.
Go back BG Online