Сивата икономика пак набира сила
(в.СЕГА) - 2005/2/2
Година след въвеждането на мерките срещу сивата икономика работодателите са намерили начин да ги заобикалят. Регистрацията на трудовите договори в НОИ и минималните осигурителни прагове по професии, които са в сила от 2003 г., са довели до краткотраен ефект. Миналата година обаче отново се увеличават случаите на работа без договор и осигуряване на по-ниска заплата от реалната. Това става ясно от доклада на "Коалиция 2000" и "Витоша рисърч" за скритата икономика в периода ноември 2002-ноември 2004 г.
1/3 от заетите в страната - около 600-700 хиляди души, работят допълнително без писмени договори, съобщи Руслан Стефанов, експерт в Центъра за изследване на демокрацията. За по-малко от година - от март до ноември 2004 г., делът на работниците, за които не се внася реалният размер на осигуровката, е нараснал до 1/3 от 1/5. Само 6 от 10 работници са осигурени върху реалните заплати, които получават, пише в доклада. Твърде висок е и делът на работещите, които изобщо не са осигурявани социално и здравно - трима от всеки 10. Въпреки това миналата година и от НОИ и от здравната каса отчетоха добри приходи.

ТЕНДЕНЦИИ
Намалели са случаите, в които не се издават данъчни документи за извършени покупки или ползвани услуги. Това се обяснява с навлизането на големите търговски вериги у нас. Но за ползване на скъпите услуги - медицински и на архитекти например, все още не се издават касови бележки и средствата за тях не се отчитат, показва изследването. Една четвърт от продажбите на бяла и черна техника остават неотчетени.
По отношение на стриктното плащане на месечни битови сметки и дължими данъци преобладава практиката да се плаща навреме, независимо че за повече от 2/3 от домакинствата това е трудно. Над 2/3 от населението изобщо нямат спестявания, пише в доклада. Това показва, че за 2 години реалните доходи на хората нарастват бавно, коментираха авторите. Натуралното стопанство заема значителен дял и е важно за хората в селата и по-малките градове.


Go back BG Online