200 000 българи давали подкупи всеки месец
(в.СЕГА) - 2001/3/23
Между 180 и 200 хиляди българи всеки месец решават проблемите си чрез някаква корупционна практика - пари, подаръци, услуга или нещо друго. Това е един от изводите на първото по рода си сравнително изследване на общественото мнение за корупцията в 8 балкански държави. Той е направен на основата на отговора на хората на въпрос доколко те самите участват в този процес. Изследването е проведено в периода септември 2000 г.- февруари 2001 г. по линия на Инициативата за правно развитие на Югоизточна Европа като е ползвана методиката на българската антикорупционна организация "Коалиция 2000". Изследваните държави са Албания, Босна и Херцеговина, България, Македония, Румъния, Хърватска и Сърбия. Отделно е направено проучване и в Черна гора. Изводите са направени на базата на над 7500 интервюта с пълнолетни граждани. Според изследването обаче България се оказала "най-чистата от корупция" по отношение на натиск от страна на държавните чиновници и на податливост на хората да дават подкупи, в сравнение с останалите страни от региона. В Албания и Черна гора корупцията е на първо място сред проблемите, пред които са изправени. За останалите балкански страни основната грижа е безработицата. Оформя се извода, че корупцията, бедността и ниските доходи са основни проблеми в региона. Според изследването те надделяват над въпросите на държавното управление, политическия ред и етническите напрежения. Според изследователите има тенденция проблемът "корупция" да придобие всеобхватно значение за страните от Балканите. Проучването сочи, че в момента той безспорно е най-остър за Албания, както по отношение на натиска, така и на податливостта на хората. Във всички балкански страни се смята обаче, че подкупа е изключително ефикасен инструмент за решаването на проблемни ситуации и се приема за "необходимото зло". Пак във всички изследвани държави хората мислят, че са малко възможностите за справянето с това явление. Освен това според общественото мнение в региона корупцията е изключително разпространена. Като основен фактор за това в България, Македония и Хърватска е посочен "стремежът към бързо забогатяване на тези, които са на власт". В останалите страни като причина за разпространението се сочи ниската цена на труда и липсата на ефективен законодателен, съдебен и административен контрол. Общественото мнение във всички страни в региона е единодушно, че най-корумпирани са полицаите, лекарите, митничарите и политиците. Най-малко корумпираните пък са неправителствените организации, учителите и журналистите. Сред държавните институции, определени от гражданите на балканските страни като средища с голяма корупция се открояват митниците, данъчните служби и съдебната система. Подкупността е най-ниска в националните армии, президентските институции (изключение тук правят Румъния, Босна и Херцеговина, Сърбия и Черна гора), националните статистически институти и националните банки. Днес резултатите от изследването ще бъдат представени на специална международна конференция "Противодействие на корупцията в Югоизточна Европа" в резиденция Бояна.

Go back BG Online