България ратифицира с резерва киберконвенция
(в.СЕГА) - 2004/9/22
България ще ратифицира Конвенцията за престъпления в кибернетичното пространство, но с една резерва. Това стана ясно вчера по време на дискусия в информационния център на Съвета на Европа(СЕ), по повод завършилата преди дни конференция срещу киберпрестъпността в Страсбург.
България подписа въпросната конвенция още при приемането й от Комитета на министрите на Съвета на Европа на 23 ноември 2001 г. Българският парламент обаче още не е ратифицирал документа, който влезе в сила от 1 юли т.г. за страните, които вече са го утвърдили. Проектозаконът за ратификация вече е в парламента. В него е предложено България да утвърди документа, но с резерва относно задължението да събира в реално време компютърни данни.
Според тази разпоредба всяка страна по конвенцията е длъжна да приеме такова законодателство, което да овласти компетентни органи да събират или да записват данни с технически средства. С нея ще може тези компетентни органи да задължават доставчиците също да събират и да записват данни, както и да сътрудничат.
Страната ни ще прилага разпоредбата само, когато става дума за тежки престъпления, които се наказват със затвор над 5 г. Именно по тях, според българския Наказателен кодекс, могат да се прилагат и спецразузнавателни средства.
През 2002 г. България направи поправки в НК и създаде специална глава "Компютърни престъпления". Те са и част от изискванията за прилагането на конвенцията, но се очаква да се наложат и нови промени в наказателното право.


ОТЛИЧНИЦИ

До момента конвенцията е подписана от 38 страни в Европа, но е ратифицирана от едва 6 от тях - Албания, Хърватия, Естония, Унгария, Литва и Румъния. Независимо че това е европейска конвенция, тя е подписана и от Канада, САЩ, Япония, Южна Африка.
През 2003 г. към нея бе вкаран допълнителен протокол, по силата на който се криминализира и ксенофобията, и расизма, когато те се проповядват и в киберпространството. Този протокол е подписан вече от 23 държави.

Go back BG Online