7310 българи депортирани от чужбина за 2003 г.
(в.СЕГА) - 2004/9/29
7310 български граждани са върнати от Канада, САЩ и страните от ЕС през 2003 г., което е с над 1200 човека повече от предходната година. Това се посочва в разработка "Миграция и вътрешна сигурност" на Денислава Симеонова, подкрепена от делегацията на Европейската комисия в България и представена вчера в Информационния център на Съвета на Европа в София.
Според изследването най-много българи - над 200 000, се намират в Гърция. От тях нелегално пребиваващите са над 150 000 човека. На второ място е Италия, където има около 60 000 наши сънародници. От тях 12 000 са легално в страната, а други 11 000 са в процес на легализиране. Именно тези две страни са и най-толерантни към българите-имигранти, обяви Симеонова.
През миналата година 3 403 402-ма българи са пътували в държави от ЕС (без 10-те, които са членки на съюза от т.г.). 2 млн. от тях са посочили като цел на пътуването си "служебна", близо милион "туризъм", а около 200 000 - "гостуване". Най-много легални излизания - близо 500 000, са за Гърция, следвана от Германия, Австрия, Испания и Италия.
В изследването се прави изводът, че българите-имигранти са изключително незначителен процент от криминалния фон в ЕС. Посочва се, че до 2020 г. на страните от съюза ще са необходими 30 млн. имигранти като работна сила.
Росица Генчева от Международната организация по миграция застъпи тезата, че съществува социална и икономическа полза и от легалните, и от нелегалните български емигранти. Голяма част от тях напускат страната, защото са безработни. Щом намерят препитание, вече не тежат на социалната ни система, а накрая вкарват и пари в страната. Участници в разговора припомниха данни, според които става въпрос за влизащи около 500-600 млн. евро годишно. Тези изчисления са направени на базата на банковите трансфери, без да се обхващат сумите в брой, с които се връщат българските емигранти. Според данни от изследване, цитирано от Генчева, количеството на тези пари нараства през последните години.

ОТЛИВ

Само за една година молбите за убежище в България са намалели с повече от 1300, обявиха от Върховния комисариат за бежанците. През 2002 г. молби за убежище са подали 2888 чужденци, през 2003 г. те вече са 1549, а до август т.г. са 645. Като причини се сочат затегнатият граничен контрол и промените в законодателството. С тях се сложи край на дълго проточващи се процедури, които караха чужденци да идват и да молят за убежище, с намерението да изкарат някоя година у нас, и да получават финансови помощи, колкото и малки да са те.
Go back BG Online