Корупцията стана проблем №1 за обществото
(в.СЕГА) - 2007/4/24
Корупцията е проблем №1 за обществото, а загубите от нея за миналата година само в областта на обществените поръчки, разпореждането с държавна собственост и контрабандата през безмитната търговия са за над 2 млрд. лв. Това са изводите в годишния доклад на Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД).
"Ако България не съумее да изкорени корупцията, това ще разколебае нейните партньори и приятели в желанието им за по-тесни връзки с нея", предупреди американският посланик Джон Байърли. Дипломатът добави, че скритият данък корупция възпрепятства социалното и икономическо развитие на страната и подкопава доверието в политическата система. Той цитира данни на Световната банка за 2002 г., че от измами и подкупи страната ни е загубила 900 млн. лв. Тези пари са приблизително годишните бюджети на министерствата на образованието, културата и здравеопазването, взети заедно.
Във всички изследвания през последните 10 г. подкупността се движеше на трето-четвърто място по значимост в обществените нагласи. За първи път т.г. тя излиза начело. Следват я ниските доходи, безработицата, престъпността и бедността.
Според изчисленията на ЦИД загубите за държавата в областта на обществените поръчки са за над 1 млрд. лв. Други 800 млн. лв. пък са щетите от корупционни схеми от замени на земи и от други разпореждания с държавно и общинско имущество, а между 300 и 400 млн. лв. не са влезли в бюджета от контрабанда чрез безмитна търговия. Загубите са повече от средногодишния размер на това, което страната ще получи от европейските фондове.
Засилва се нагласата у гражданите и представителите на бизнеса, че политическата корупция - сред членове на правителството, депутати, кметове, се увеличава и се затваря в обръчи от фирми. А наказанията са неефективни. При 120 000 подкупа, които са се давали през м.г., образуваните производства са едва 233, а осъдените са 188. Авторите на доклада са стигнали до извода, че у нас е по-вероятно да пострадаш в катастрофа, отколкото да бъдеш наказан за даване или получаване на рушвет.
В същото време се отчита, че равнището на корупция е съпоставимо с това в Италия, Чехия, Латвия, Литва и е дори по-ниско от Гърция, Полша и Румъния.
"Трябват ни процеси срещу публични фигури, не само 1, 2-ма или 3-ма, за да се върне доверието на хората към съдебната система", заяви главният прокурор Борис Велчев. Обвинител №1 отново бе похвален от американския посланик. Според Велчев хората не вярват дори когато МВР и прокуратурата си вършат работата съвестно. За да се промени мнението им, са необходими присъди, повтори главният прокурор. Според него най-опасна форма на подкупност е тази в съдебната система.
"Не е коректно само МВР и прокуратурата да носят отговорността за борбата с корупцията. Каква е ефективността на инспекторатите на министерствата, какво правят митниците, данъчните, строителният, ветеринарният надзор и другите контролни органи", попита Велчев. Той обаче придупреди, че не трябва да се обявява някой за корумпиран без доказателства. "Не искайте от нас осъдителни присъди за корупция без доказателства, защото това ще е краят на идеята за правосъдие", предупреди и зам.-председателят на Върховния касационен съд и шеф на антикорупционната комисия на Висшия съдебен съвет Румен Ненков.
---
ЛЕГАЛНО
Шефът на Сметната палата Валери Димитров се спря на легалните форми на подкупност, които допускат законите за държавна и за общинска собственост. Той разказа за няколко одита, които са показали, че замените и апортирането на държавна и общинска собственост са рискови зони и че законите позволяват ощетяването на бюджета в тези случаи.
От ЦИД пък предупредиха, че липсата на ясен механизъм за стимулиране на добро управление и наказване на корупцията и на европейско равнище води до проблеми и на вътрешния пазар. "На практика разпределението на средствата от предприсъединителните фондове се решава на базата на непрозрачни преговори между две администрации - българската и европейската", пише в документа.

Автор: АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ

Go back BG Online