Появи се сдружение „Глобална България"
(24 часа) - 2002/11/13
Общност от личности от различни сфери на живота - бизнес, гражданско общество и медии учреди вчера сдружение с нестопанска цел "Глобална България".
Негов координатор стана Цветелина Бориславова, председател на СиБанк.
Инициативата бе подкрепена от Франк Бауер -Българо-Американски Инвестиционен Фонд, Светослав Божилов - СИБанк, Красимир Гергов - рекламна агенция "Крее", Венелина Гочева - в. "24 часа", Сашо Дончев - Овъргаз, Валентин Златев - Лукойл България, Иван Кръстев -Център за либерални стратегии, Алън Парсънс -bТV, Стефан Попов - Фондация " Отворено общество ", Иво Прокопиев - издател на в. "Капитал" и в. "Дневник", Красен Станчев - Институт за пазарна икономика, Левон Хампарцумян - Булбанк, Огнян Шентов - Център за изследване на демокрацията.
Какво е сдружение "Глобална България" - отворена общност от личности, които вярват, че главният въпрос пред българите днес е какво можем и сме длъжни да спечелим в един глобален свят на демокрация и пазарна икономика. Това пише в съобщение на сдружението до медиите.
Още на три въпроса отговарят учредителите.
Защо днес? 3аради новите предизвикателства, свързани с поканата за НАТО и "пътната карта" за присъединяване към ЕС, които поставят въпроса към българите: "Можем ли да бъдем част от един нов глобален свят?"
Какво искаме? Да превърнем гражданското общество в реален фактор в процеса на вземане на решения, да създадем условия за честен бизнес и спазване на правилата. Това според хората от сдружението означава върховенство на законите и обществената воля за недопускане на нелигитимни капитали, както и конкуренция и равен шанс за всички, а също така и разделяне на политически от бизнесинтереси.
Как да го постигнем, питат учредителите и отговарят кратко - със силата на аргумента и дебата.


Go back BG Online