2005 г.: дали сме 1,5 млн. подкупа
(24 часа) - 2006/3/21
През 2005 г. обръчите около партийните централи са отклонили неправомерно за себе си средства най-малко в размер на 320-370 милиона лева чрез механизма на обществените поръчки.
Тези средства са били разпределени за партийно строителство и осигуряване на електорална подкрепа, твърдят експерти на Центъра за изследване на демокрацията.
През 2005 г. корупцията се увеличава в сравнение с 1999 - 2001 г., въпреки че административната корупция е приблизително два пъти по-ниска.
Средно на месец са дадени 120 000 -130 000 подкупа в сравнение с 80 000 през 2004 г. Това прави около милион и половина годишно. В административната корупция са дадени около 55 млн. лева като процент от сумите на обществените поръчки за осигуряване на договор.
В сравнение с 2004 г. намалява делът на фирмите, които дават подкупи, и въпреки това корупцията в стопанската сфера е два пъти по- висока, отколкото при населението, и остава устойчиво висока през последните години, показва още изследването.
Повишил се е и делът на скритата икономика. Оценките за източването на данък добавена стойност през 2005 г. варират между 600 млн. до 1,2 млрд. лева.
Въпреки тревожните цифри за разпространението на корупцията сравнително нисък остава броят на осъдените за подкуп и престъпления по служба - едва 72 през първата половина на 2005 г.

Вече седма година Центърът за изследване на демокрацията представя своите годишни доклади за оценка на корупцията в България. Данните за 2005 г., са базирани на изследвания на експерти от "Витоша рисърч". Тази година докладът е озаглавен "Антикоруп-ционните реформи в България на прага на членството в ЕС". Той ще бъде представен днес на осмия обществено-политически форум за борба срещу корупцията.


Go back BG Online