Рушвет за всяка втора обществена поръчка!
(24 часа) - 2004/3/19
След кратко затишие българският бизнес пак пропищя от корупцията.
По данни на Коалиция 2000 и социологическа агенция "Витоша рисърч" за 1 година (март 2003 г. - февруари 2004 г.) той я поставя сред най-големите проблеми на България. Всеки 3-и предприемач я слага дори пред престъпността, нелоялната конкуренция и високите данъци, които оценява като основни пречки за бизнеса в момента.
Изследването показва и засилване на усещането за политическа нестабилност.
Оценките за политическата обстановка са благоприятни през цялата 2003 г., но само за 2 месеца след това се влошават рязко. Тоест изчерпва се доверието в управляващите и се засилва нетърпимостта към бездействието им и липсата на осезаема промяна в социално-икономическа обстановка.
От края на 2002 г. в изследванията плавно расте индикаторът, измерващ осъществените корупционни сделки в страната. Регистрираното през юни 2003 г. покачване на дела на фирмите, участвали в корупционна сделка, се запазва. А понижените през ноември 2003 г. корупционни практики за получаване на разрешителни и лицензи, спечелване на обществени поръчки и сключване на договори се връщат към по-високите си нива.
Засиленото търсене в някои сфери увеличава корупционния риск, например при издаването на разрешения за строеж. Това личи от факта, че незаконните строежи, за които са подадени молби за легализиране, са близо 100 000.
Най-често пари се дават, за да се избегне глобата за извършено нарушение. Тежестта на данъците и осигуровките, както и чувството за несправедливост на системата са основни мотивационни фактори за укриването им. Но главен е ниският риск от възмездие. Близо 2/3 от анкетираните в проучване на МБМД от 2003 г. , оценяват като малко вероятно човек да бъде разкрит, ако укрива данъци. А 50% са убедени, че и да бъдат разкрити, ще намерят начин да се споразумеят с данъчните. България е рядък пример на страна с висока степен на избягване на данъците и с липса на осъдени за това.
Расте не само броят на корупционните сделки, но и размерът на неофициалните плащания за различните видове услуги за бизнеса. Най-често за получаване на разрешение за строеж; получаване на други видове разрешителни и лицензи и при съдебни дела сумата, която се доплаща на "точния човек", е 250-500 лв. При други услуги таванът до 250 лв. остава, но пък делът им расте спрямо предходното изследване.
Такива са: услуги от фирмените отделения (по вписването) в съда; при плащане на данъци; за прокарване на вода; за да не глобят фирмата за нарушение. Покачване на размера на подкупите има и при най-скъпо "платените" обществени услуги -някои вече надхвърлят 5000 лв. Спечелването на всеки 6 от 10 обществени поръчки струва над 1000 лв. Такъв е рушветът за съдебни дела, платен от 4 на всеки 10 фирми. Същото важи и за 1/3 от сключвалите договори с големи предприятия.
Някои услуги вече трайно са обвързани с такива плащания и подаръци, а и стойността им нараства все повече. Над 1/4 от фирмите е трябвало да платят повече от 1000 лв., за да получат кредит или разрешение за строеж. Така от начин за по-лесно решаване на текущи проблеми корупцията става част от успешната бизнес-практика. Тя вече си има ясни "правила" и "тарифи".
Всеки, който иска да развива бизнеса си, трябва да ги знае.
И очевидно е така, след като всеки 2-и бизнесмен, спечелил обществена поръчка, е платил на ръка за това. А всеки 4 от 10 фирми са дали рушвет, за да сключат договор с голяма фирма. Това обяснява защо корупционните сделки, които бяха намалели двойно за 1 г., в началото на 2004 г. догонват високите си нива от декември 2002 г. Макар при неофициалните плащания да преобладават тези от 6 до 10% от стойността по договора, има тенденция към вдигане на този процент и до 20. Сегашното изследване регистрира и подкупи с над 20 %, след като близо година подобни суми не бяха посочвани. Делът им обаче е по-малък, отколкото през март 2003 г. (7%).


Автор: ПЕТКАН ИЛИЕВ

Go back BG Online