Акцизни игри за милиони
(24 часа) - 2004/12/8
Всяка година приемането на бюджета е сражение. Но такива люти акцизни битки като сега не е имало.
Акцизът облага масови потребителски стоки: бира, цигари, алкохол, горива. Всеки ден те се консумират в големи количества. Това носи стабилен приход и е суперважно за нормалното бюджетиране на публичните дейности. Особено когато властта обещава свиване на данъчната тежест и увеличаване на доходите.
Предизборната обстановка и силните "аргументи" на различни лобита продупчиха добрите намерения
1. Акцизът за пропан-бутана за битови нужди
Заложеното му премахване ще отвори дупка от 200 млн. лв. в хазната. Ще се окаже, че голямата част от газта за транспортни нужди ще се "потребява" от домакинствата.
Както с преференцията за селскостопанските производители за освобождаване от ДОД за 5 г. на доходите от земеделска дейност. Ама дали зад фермерите не се крие грижа за такива, като един добре облечен бизнесмен, вече покойник, който реализираше приходи от производство на картофи...
Да се върнем на пропан-бутана, зад който се вихри битката бензин-газ. Засега печелят газовиците, и то два пъти. Веднъж от премахването на акциза върху газта за битови нужди и втори път - поради възможността газта за промишлени нужди да минава като битова, макар и с цената на митнически измами.
А тъкмо пропан-бутанът сред всички внасяни горива има най-голямо значение за бюджета. Постъпленията от дизеловото гориво са 2-3 пъти по-малки, а безоловният бензин и леките масла са на трето място.
Без акциз постъпленията в бюджета ще се свият. Единственият изход е запушването на каналите на сиво-черната икономика (около 40% при бизнеса с горива). При категориите продукти, използвани най-често за митническа измама (дизелово гориво, промишлен газьол, тежко гориво или газ за осветление, за които досега не се дължаха такси по фонд "Републиканска пътна мрежа" и "Опазване на околната среда" и размерът на дължимия акциз е с по-ниска ставка) се извършва почти 30-процентен контрол. През 2003 г. в Централната митническа лаборатория са получени 2414 проби за анализ, от които на 1605 са направени изследвания. В 186 случая са констатирани несъответствия с декларираното тарифно класиране. Т.е. големият процент "загуби" за сивите вносители може да задържи до известна степен бъдещите митнически измами с газта за битови и промишлени нужди поради различната акцизна политика.
2. "Облекченията" за безмитната търговия.
Това е най-интересният ход на законотворците - съществуващите до началото на 2004 г. безмитни бензиностанции да продължат да работят независимо от срока на договора им, като се забранява на нови играчи да влизат на този пазар. Според някои оценки това ще струва на хазната около 80 млн. лв.
Това е типичен пример за институционален монопол и би представлявало интерес за Комисията за защита на конкуренцията.
След 1990 г. безмитните магазини в България са използвани като алтернативен канал за внос на акцизни стоки. Безмитните оператори декларират, че приходите им за 2003 г. възлизат на 131,5 млн. евро, като 81,5 млн. евро са от продажби на алкохол, цигари и парфюмерия. Останалите 50 млн. евро са формирани от бензиностанциите на турския бизнесмен Фуат Гювен.
3. Алкохол и цигари.
За ефекта от повишените акцизи тук най-важен е принципът " И да паднем и да бием, пак ще се напием" . Т.е. новите цени едва ли ще свият потреблението на тези "жизнено необходими" за разтоварването от кризата артикули.
По принцип с увеличен акциз се търси ограничаване на потребление на вредни за здравето стоки. Трудно е да се обясни обаче защо акцизът се променя тъй, че да поевтинеят по-скъпите цигари, а да поскъпнат по-евтините.
Едва ли нормотворците искат да направят достъпни за всеки българския пушач "Ротманс" и "Марлборо".
Възможно е зад намаляване на акцизната тежест за вносните цигари да се крие загриженост за ограничаване на контрабандата. При вносните цигари според експерти от Коалиция 2000 "играта" продължава да се води по старите правила и дори в някои отношения ситуацията се е влошила. Което означава, че ново драстично поскъпване на родните цигари би влошило положението. Сега само 14,1% от внесените цигари са с легален произход.
А подкупите при вноса на цигари и алкохол надхвърлят 11 млн. лв. И не е желателно да се дразни лъвът точно когато е позадрямал.
4. Бирата.
Според Съюза на пивоварите дори и минималното увеличение с 3 ст. на бутилка ще се отрази на пазара, тъй като той е твърде чувствителен. Песимистичните прогнози сочат, че намаленото търсене на бира може да доведе до 10-15% спад в производството. Пивоварният сектор влиза в групата на най-големите отраслови данъкоплатци, който генерира значителна заетост. От състоянието на пивоварната промишленост зависят сектори на родната икономика като селско стопанство, транспорт, ресторантьорство и пр. По експертни оценки всеки зает в пивоварната промишленост носи допълнителна заетост на още 8 души.
И щетите от спада в производството и продажбите в крайна сметка може да надскочи ползите за бюджета от допълнителните приходи. Все пак събираемостта на данъци и акцизи от пивоварния отрасъл надхвърля 90-95%.
Има и още един аспект на проблема. Според съвременните средноевропейски норми цената на бутилка водка например би трябвало да е равна на цената на 10 бутилки бира, а у нас засега това съотношение е 1:3-4. Т.е. тласка се потреблението към високоалкохолните напитки.


Автор: ПЕТКАН ИЛИЕВ

Go back BG Online