Войната е за наследството на Самоковеца
(24 часа) - 2004/6/22
Последните показни убийства на хора от подземната икономика родиха ред версии, свързани най-вече с преразпределението на пазара на дрога. След всеки следващ изстрел става все по-очевидно: започва нова криза на този пазар. Има голяма промяна от 2000 г., когато според анализ на Центъра за изследване на демокрацията "новите мащаби на хероиновия трафик и разпространение в страната дават началото на поредното насилствено преразпределяне на пазарите". Тогавашната вълна от взривявания и убийства във Варна и Бургас бе доказателство.
Днес версия "хероин" има основания, доколкото наркопазарът е доста малък и затова постоянно се преразпределя по законите на подземния свят. Според "Коалиция 2000" у нас потреблението на наркотици е за 109 млн. лева - 0,3% от обема на БВП за 2003 г. Хероинът е "масовият продукт" и формира близо 90% от крайното потребление. Добавената стойност е 119 млн. лева, 3/4 от разпространение, а 1/4 - от местно производство на синтетични наркотици.
Възходът на меката дрога
Вярно е, че хероинът стана гръбнакът на новите криминални структури. Но нарастващото потребление на меки и синтетични наркотици започна сериозно да изкушава групировките. Експертите твърдят, че доходите от хероина спадат. И ще намаляват още повече - такава е тенденцията. Логично организираната престъпност се ориентира към меките наркотици. Това вече е основание за борба за надмощие, защото този пазар е с малък обем - 2,5 - 5 млн. лева, но пък очакванията са за постоянен ръст.
Версия "четвърто ниво" започва солова игра.
В резултат на задържанията на ключови фигури като Клюна дисциплината сред играчите на големите пазари започва да се влошава. Някои от шефовете на четвърто ниво в йерархията започват да работят за себе си. Затова босовете силово вразумяват непокорните.
Според анализа на ЦИД за кризата допринасят и опитите на най-големите шефове да излязат от наркобизнеса. Това води до намаляване на финансовия ресурс, защото пари от черния сектор се преливат в белия.
Версията "рискови инвестиции" отдава последните убийства на сблъсъка за неуредени сметки след легализацията на капиталите, най-вече в туризма. Надценената възвръщаемост от хотелите и високите лихви по "черните" кредити, които често се оказват необслужвани, са достатъчно основание дори за убийство. Според някои източници конфликтите не са само за дългове, но и за непредоставяне на собственост, партньорство с конкуренти и пр. Проблемите с незавършеното строителство на хотели преди сезона, особено по Северното Черноморие, до голяма степен са в подкрепа на тази хипотеза.
Последното показно убийство на Петър Илиев (Пешо Кучето) обаче изкарва на преден план версия, свързана не с преразпределението на наркопазара, а no-скоро на "овладяване" на контрабандните канали.
Според изнесената досега информация на Петър Илиев е бил поверен прекият контрол върху един от основните канали на Константин Димитров -Самоковеца - контрабандата по море (през Варна и Бургас), каналите за турски захарни изделия и зеленчуци и др. Говорим за пазар с обем десетки пъти по-голям от наркопазара, а следователно и много по-апетитен. Нещо повече, тенденцията е разширяваща се ножица в полза на стоковата контрабанда.
При някои потребителски групи китайските стоки например са увеличили пазарния си дял от 30-40% на 50-60% за последните 4 г. Официалната статистика обаче не отчита подобно развитие. Т.е. нарасналото потребление се запълва с контрабанда.
В същото време връзката контрабанда-наркопазар е пряка. Българските силови групировки участват в логистиката на международните наркоканали. Може да се предполага, че се използва вече развитият от контрабандата модел, в който схемите са отработени желязно. Стоката се осигурява от влизането в склада, през транспортирането и преминаването на границите.
При контрабандата "пратката" се "охранява" включително от представители на Гранична полиция, КАТ и дори офицери от РСБОП.
С други думи, раздробените контрабандни структури след смъртта на Самоковеца постепенно започват да влизат в нови отношения. Старите партньори стават конкуренти и дори врагове заради преразпределянето на предишни клиенти. А това неминуемо води и до изстрели.


Автор: ПЕТКАН ИЛИЕВ

Go back BG Online