1000 лв. ли? Китайският канал носи милиони
(24 часа) - 2004/4/20
Какво се крие зад последните скандални разкрития, свързани с вноса на китайски стоки и уволнението на четирима митничари? Дали не са първите изстрели на войната за преразпределнието на този пазар?
Основният "потърпевш" Николай Методиев-Пилето бе важен играч и част от няколкото схеми. Неговият арест може да се тълкува и като резултат от конкурентната борба между вносителите.
Ако ли не, то със сигурност вакуумът ще бъде запълнен със страшна скорост. Защото китайският и турският внос са двата рискови - казва го директорът на агенция "Митници". Те носят доходи на много хора-вносители, превозвачи, митничари. Естествено "намазва" и обикновеният потребител, доволен от евтинията.
Всъщност китайските стоки се превръщат в световен проблем. 1. Заради ниската им себестойност. 2. Заради митническите измами, които още повече смъкват цените на тези стоки. Смята се дори, че последните 2 г. китайският внос е изместил турският като хит при контрабандата. Голяма част от китайските стоки влизат у нас като гръцки внос и така се избягва плащането на мито, тъй като Гърция е член на ЕС и ставката е нулева. Митата за различните артикули китайски стоки са от 7-8 до 25-40%.
За контейнер с митническа стойност 100 000 лв. държавните вземания са над 40%. Да се върнем на заловените 5 тира с китайска стока.
Те са ползвали традиционната техника за избягване плащането на митническите сборове - неточно описание на декларираните стоки. Във фалшивите фактури са написани строителни материали: фаянсови плочки, камъни и чували.
Но тези тирове са капка в морето и рискът си струва. Защото, според някои оценки, през двата канала на са преминали между 300 и 500 камиона за 1 година (12-20% от китайския внос). Засега документираният от разследващите органи внос е на 83 камиона, превозвани с негова фирма, и още 25 тира, но на чужди фирми, преминали през Кулата.
Същата схема след това е използвана и при вноса през Калотина, като стоката е пътувала през Македония и! Сърбия, а установените количества са 108 тира китайско карго.
Какво да правят другите вносители, за да издържат на конкуренцията? Правят измами с количеството и митническата стойност.
Това не е трудно, защото този внос е тип карго. Т.е. в едно превозно средство пътува стока на различни фирми получателки, а специализирани посредници уреждат и митническите формалности. Превозните средства са натъпкани(например 200 артикула). И обмитяването става "на кило" (след съответните "нерегламентирани плащания"). Така се стига до по-ниска продажна цена.
По оценки на експертите от Центъра за изследване на демокрацията и "Коалиция 2000" за този тип стоки подкупите се движат между 500 и 2000 лв. на камион. Тоест, само при разбития канал митничарите, участвали в схемата, са "заработили* между 150 000 и 1 млн. лева. Това показва колко смешни са твърденията на участник в схемата за месечни добавки към заплатата му от 1000 лв.
А загубите за хазната са към 2 млн. лева само за 108-те контейнера, минали през Калотина, поради намалената стойност на обмитяваните стоки при подмяната на фактурите от около 10 пъти.
Освен тези загуби (счита се, че за стоките, внасяни по тези канали, се плащат едва 10-15% от дължимите митнически сборове) подобен внос потиска и местното производство най-вече на текстил, кожарски изделия и обувки.
Според браншовици официалният внос от Китай на облекла е за около 8 млн. долара, а нелегалният вероятно достига около 800 млн., тъй като тук се използва гръцкият канал.
Косвено доказателство за това е фактът, че вносът на облекла от Гърция е нереално висок, в порядъка на 150-160 млн. долара, като се има предвид, че техните мощности са и внесени в чужбина основно, вкл. и в България.
Презумпцията е, че се внасят дрехи от Китай, които след това влизат с гръцки сертификати, за да не се плащат мита.
Трябва обаче да се има предвид, че през последните години митническите стойности, по които влизат китайските стоки, са увеличени 4-5 пъти спрямо заварените от новото ръководство на митниците по 20-30 хил. лева на 40-футов контейнер. Още през лятото на 2002 г. същият 40-футов контейнер с микс от китайски стоки се декларира вече по около 100-120 хил. лева.
Завишените 5-6 пъти облагаеми митнически стойности естествено водят до повишаване на продажните цени на тези стоки, което в редица случаи ги прави неконкурентоспособни на други вносители, използващи различни от тези схеми.
С други думи Николай Методиев е бил с едни гърди напред пред своите конкуренти и основанията да бъде "натопен" са били налице.


Автор: ПЕТКАН ИЛИЕВ

Go back BG Online