Главният прокурор Никола Филчев: След 5 години равносметката е тъжна
(24 часа) - 2004/2/20
- Навършват се 5 г., откакто сте главен прокурор, правите ли си равносметка за този период?
- Да. Правя си равносметка. Тъжна.
- Защо тъжна?
- Защото много неща не успях да постигна. Преда всичко не можахме да проведем една стратегия на прокуратурата в борбата за законност и за ограничаване на престъпността.
- Какви са причините?
- Те са и обективни, и субективни. Динамичната промяна на законодателството, това желание на различни групи управляващи, които изразяват различни, бих казал в теснопартийни, а не изхождат само от държавния интерес. Разбира се, и корупцията в съдебната система, сред колегите...
- Кои колега?
- Имаше много колеги наказани по предложение на главния прокурор.
Това ми донесе цвета неприятности, излишни приказки. Слава богу, сега нещата са по-урегулирани.
- Предвиждат ли се смени на шефове на прокуратури?
- Да, ще има. Но все пак кадровите промени се решават и с мое участие, но от Висшия съдебен съвет.
- Отслабва ли политическият натиск над прокуратурата през последните 2 г.?
- Да, определено.
- Как да се променят законите, за да може да се доказва корупцията?
- Въпросът за корупцията е много дълбок. За да се ограничи, трябва първо да се видят и изкоренят причините за нея - бюрокрацията, възможностите на чиновника да контролира нещата, дълбокото социално разделение...
- Как да стане това?
- С изграждането на правова държава. Много се надявам, че в рамките на вашия живот това ще стане. За себе си не съм оптимист.
- Имате ли сигнали за корупция на министри?
- Не всеки сигнал е нещо сериозно. Има всякакви сигнали, пращаме ги на МВР, за да ги проверява.
Затова онзи ден развих въпроса за предварителните проверки. За битовите престъпления - убийства, грабежи, изнасилвания, не е нужно да се прави предварителна проверка. За длъжностни и документни престъпления, за данъчни и финансови измами винаги е нужно да се проверяват много материали. За тях трябва предварителна проверка. И заради това в тази инструкция (по разследването - бел. авт.) полагаме усилия да регламентираме задълженията на прокурора и на органите на МВР в предварителната проверка. Да поставим срокове и да изключим възможността да се тормозят необосновано граждани, като предвидим при същите обстоятелства да не се извършва втори път проверка.
- Магистратите са на второ място по корупция в изследването на "Коалиция 2000".
- Коя е тази коалиция, аз за първи път чувам.
- Занимава се с проучване на корупцията през последните години?
- Не са идвали такава хора в прокуратурата. Като дойдат, ще видим. Не ги познавам. Дано не им плашат да нагласят резултатите.
- Имате ли впечатление за корупция в магистратурата?
- Вие искате от мене да съдя морала на колегите, с които работя. Ще се въздържа. Политическото обвинение в корупция "Вие сте крадливи", когато една група управляващи го каже за друга, това става, те си разменят тези реплики в парламента. Но когато магистрат, прокурор каже, че лицето хикс е корумпирано, това означава, че трябва да има влязла в сила присъда.
- Коя корупция се доказва най-трудно?
- Най-трудно е да се докаже политическата корупция - колкото е по-нависоко, толкова по-трудно се събират доказателства. По-сложни са механизмите, чрез които се извлича облагата.
Ако аз ви дам 5 лв. и всички видят, става лесно, нали, парите са белязани...
Вижте един случай, за да излезем от България. Хелмут Кол, големият Кол, обединителят на Германия и на Европа. За това, че не беше декларирал дарението, което получи неговата партия, той беше унищожен, жена му се самоуби. Беше ликвидиран като политик след толкова години успешно управление. Този случай е много показателен. Прокуратурата не внесе обвинителен акт. Един прокурор в Бон го обвини и след време прекрати разследването срещу него. Обвинителен акт не беше внесен, но хората разбраха истината и осъдиха много строго тази негова постъпка. Вие намирате ли аналози на този случай в българската политическа действителност?


Бел. ред. Интервюто е публикувано със съкращения. Използвани са въпроси и на други медии.


Автор: НЕВЕЛИН ГАНЧЕВ

Go back BG Online