Според депутат от ОДС: Има корупция във ВУЗ
(24 часа) - 2004/10/27
Изнесените звена за обучение на Великотърновския университет, Техническия университет във Варна, Бургаския свободен университет и др. и дистанционното обучение, осъществявано от Шуменския университет, са форми на корупция, защото се събират немалки такси, а подготовката е с ниско качество. Това заяви Иван Иванов, депутат от ОДС и член на парламентарната комисия за образование, на дискусия за корупцията във висшето образование вчера.
Според депутата, въпреки че пред главния прокурор ректорът на ВТУ се ангажирал звената, противоречащи на закона, да бъдат закрити, те само били преобразувани. Тези звена създавали непълноценни кадри, които щели да се окажат неконкурентоспособни и с ниско самочувствие в обединения пазар на труда в ЕС след 2 г".
Според Иванов влошаващото се качество на средното образование предопределяло корупцията във вузовете.
"Престъпление е непрекъснатото отлагане на ма-турите, които биха дали обективна оценка и възможност за национална класация на качеството на подготовката в средните училища. Навсякъде трябва да се провеждат писмени изпити, защото са силно средство срещу корупцията", заяви още Иванов.
Продажбата на готови дипломни работи, писмени разработки на теми и на лекции е бизнес, който корумпира висшето образование, каза пък доц. Людмил Георгиев, зам.-ректор на НБУ.
Като възможно противодействие той посочи практиката в САЩ лицензирани фирми да оценяват всяка писмена работа, включително и есетата, за това каква част от текста е преписана от вече съществуващи разработки или е изтеглена директно от интернет.
95% от студентите и 100% от преподавателите във ВУЗ са убедени, че в системата на висшето образование има корупция, става ясно от изследване на Националната младежка организация за социално и икономическо развитие, осъществено с подкрепата на Американската агенция за международно развитие и "Коалиция 2000".
Темата за корупцията във висшето образование присъства във всекидневието на 50% от студентите и преподавателите.
12 % лично са се сблъсквали с корупция, а 76% знаят за нея от близки и познати.
70% от анкетираните студенти обаче заявяват, че не биха дали подкуп, за да вземат изпит. Според мнозинството анкетирани корупцията във вузовете се дължи, от една страна, на ниското заплащане на преподавателите, и от друга, на факта, че студентите са принудени да работят и "наваксват", като си купуват изпити.
Освен даването на рушвет за оценка студентите определят като корупция и задължителното купуване на учебници, издавани от преподавател.
Отнемането на студентските или преподавателските права за определен срок и отстраняването от системата на висшето образование завинаги са наказанията, които трябва да се налагат на уличените в корупция, смята преобладаващата част от анкетираните.
В 112 училища в страната започва антикорупционно обучение, съобщи Албена Куюмджиева от комисията за борба с корупцията към МС.
Такова задължително, обучение започвало от догодина и за всички държавни служители. То щяло да е дистанционно. След приключването му чиновниците щели да държат тест.


Автор: ЖЕНЯ МИЛЧЕВА

Go back BG Online