Хайнрих Бокслайтнер: Конфискувахме имоти за 240 млн
(24 часа) - 2004/6/5
Хайнрих Бокслайтнер е експерт в Баварската криминална служба по въпросите на отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност. Той беше на посещение в България по покана на министъра на вътрешните работи Георги Петканов.

- Г-н Бокслайтнер, какъв е ефектът от законодателството за конфискация на престъпно имущество в Бавария?
- От 1999 г. чрез изпълнението на тези разпоредби имущество за 240 милиона евро беше конфискувано само в Бавария. Конфискацията се предприема след произнасянето на окончателната присъда срещу извършителите.
- Кои са престъпните дейности, които най-често разследвате?
- Най-често конфискуваме имоти, придобити с пари от търговия с наркотици, незаконен хазарт, проституция, търговия с хора.
- Как започвате едно разследване?
- Ако имаме информация за дадено лице, че е придобило имоти от незаконна дейност/ ние сме длъжни да го разследваме. Друг е въпросът дали ще успеем да съберем доказателства срещу него.
- Как в Бавария е избегната опасността да се злоупотребява с правото да се конфискуват имоти?
- Решението за конфискация се взема от съдия в рамките на наказателен процес. Аз не мога да си представя, че един съдия може да злоупотреби със закона.
- Но докато се води делото, имуществото, а и бизнесът на заподозрения остават блокирани, а това може да продължи доста време.
- Да, в Германия също е така. Когато имаме достатъчно основания да смятаме, че имуществото е придобито чрез престъпление, то просто се блокира, докато не се вземе решение по това съдебно дело. По друг начин не могат да функционират нещата.
Ако в крайна сметка съдията реши, че блокирането е било несправедливо, ощетеният може да съди държавата и да иска обезщетение за претърпени щети. Но досега такова нещо не ни се е случвало.
- Познавате ли в детайли българския проект за закон за конфискация и смятате ли, че той има слаби места?
- Познавам българския законопроект, но не мога да преценя какво в него ще бъде атакувано, защото не познавам другите български закони, с които той ще бъде прилаган.
- Има твърдения, че българският проектозакон е противоконституционен. Смятате ли, че трябва да се произнесе Конституционният съд, както е станало в Бавария?
- Предварително не е редно Конституционният съд да се произнася за закон, който още не е приет. Когато влезе в действие и има лице, засегнато несправедливо от него - нека то да сезира съда.
- Имало ли е при вас случай на отнемане на имущество в Бавария заради престъпление, свързано с България?
- Да, имахме един случай, в който ставаше въпрос за селскостопански машини, изнесени за България чрез измама. Извършителите на престъплението бяха немски граждани.
- И какво се случи тогава?
- Машините все пак са били внесени в България, в Германия е имало ощетени лица. Но в крайна сметка
селскостопанската техника бе запорирана и конфискувана на ваша територия, така че престъплението не успя.
- Какво представлява самата конфискация като процедура?
- Финансовият ефект от конфискацията е само едната страна на процеса, от друга тя е превантивна мярка срещу прането на пари и организираната престъпност. Целта ни е в крайна сметка престъпникът да се окаже в същата ситуация, в която се е намирал, преди да извърши престъплението - тоест без нищо. И да не може да инвестира спечелените пари в друга криминална дейност. А ако засегнатото лице прецени, че процедурата е несправедлива, може да се обърне към no-висша инстанция.
- Имате ли някакви препоръки към българския закон?
- Не мога да дам препоръки за закона, преди да е започнал да действа. Когато това стане, ще се види какво може да се направи по-добре.
Важното за този закон е, че неговата превантивна дейност е много силна. Той трябва да въздейства така, че да не могат парите и имуществото, придобити чрез престъпление, да се влагат в нови криминални дейности.
- Как действате, когато такова имущество е на територията на няколко държави?
- По принцип се опитваме да отнемем цялото имущество и когато част от него е в чужбина, работим със съответните служби там. Това става все по-често.


Автор: СТАНИМИР ВЪГЛЕНОВ

Go back BG Online